Logga in
Logga in

Glimmermineralens påverkan på obundna förstärkningslager

Har du ett intresse för infrastruktur och väguppbyggnad? Då kanske detta examensarbete kan vara av intresse för dig, läs mer nedan om vem vi söker och vilket upplägg vi tänkt oss.

Syfte

Examensarbetet syftar till att undersöka om glimmermineral i ett förstärkningslager kan påverka ballasten och konstruktionen negativt.

Bakgrund

Glimmer är en mineral som är vanligt förekommande i den svenska berggrunden. Det är känt att glimmermineralen kan ha en negativ inverkan på ballastmaterialens egenskaper, framförallt om mineralen återfinns i ballasten i de översta lagren (bärlager, slitlager) av en konstruktion. En hög andel glimmermineral i ballasten kan leda till en förkortad livslängd på konstruktionen. 

Innehåll

 • Litteraturstudie
 • Intervjuer med leverantörer/Trafikverksprojekt
 • Fältbesök
 • Laborationsförsök

Metod

Examensarbetet innebär en blandning av teori, intervjuer, fältbesök och laborationsförsök.

Omfattning och krav

 • Vi söker dig som har intresse för infrastruktur och väguppbyggnad.
 • Arbetet omfattar 15/30 HP.
 • Examensarbetet anpassas och utformas i samråd med Trafikverket och lärosätet utifrån kandidat.
 • Arbetet kan genomföras individuellt av en student eller tillsammans i par om två studenter.
 • Examensarbetet planeras att genomföras under år 2023 efter överenskommelse.
 • Arbetet ska skrivas på svenska.
 • Placeringsorten är Luleå.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 11 december 2022 men sök gärna så snart som möjligt då ansökan kan komma att stängas tidigare om vi hittar en lämplig kandidat innan sista ansökningsdatum.

Din ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev
  • En presentation av dig själv.
  • En beskrivning av din utbildning och kompetenser.
 • CV

Ansökan ska även innehålla information om:

 • Arbetets omfattning (15/30) HP.
 • Under vilken period 2023 som examensarbetet önskas genomföras.

Om ni är två studenter som ska skriva examensarbetet tillsammans bifogas ett personligt brev samt ett CV per student i ansökan.

Skicka in din ansökan till David Björnfot:
E-postadress för ansökningshandlingar  

Kontakt

David Björnfot

Telefon: +46 10-123 70 62