Logga in
Logga in

Idéförslag på studie av elektronik och utdelssystem

Syfte

Uppdraget går ut på att studera elektroniken till centralenheten och utdelssystemet i ställverk 85. Med syfte att göra en bedömning av elektronikens livslängd.

Beskrivning

Kartläggning av teknik i centralenheten och utdelssystemet

 • Historiken bakom byggsätt, komponentval och kommunikationslösningar
 • Vilka standarder som tillämpats vid utveckling av elektroniken?
 • Vilka programvaror som tillämpas i centralenhet och utdelssystem?
 • Vilka delar av systemet är säkerhetskritiska?
 • Styrkor och svagheter i tekniken
 • Framtagande av FMECA för utdelssystemet samt analys av systemet med felmoder och riskbedömning.

Omvärldsanalys

 • Finns andra verksamheter som använder samma teknik?
  Centralenhet och/eller utdelssystem
 • Vilka är deras erfarenheter?
 • Hur har de hanterat avvecklingen?
 • Finns behov och intresse av att samarbeta kring dessa frågor?     

Bedömning av elektronikens livslängd

 • Vilka slutsatser kan dras kring elektronikens förväntade livslängd?
  Att studera åldersrelaterade avvikelser på utdelar i Hallsberg är en viktig input
 • Finns avgörande skillnader mellan centralenhet och utdelssystem?
 • Vilka komponenter förväntas gå sönder först?
 • Förslag på åtgärder för att hantera identifierade risker.

Programområde

Universitets- eller högskoleutbildning inom maskinteknik, byggingenjör, elektro eller liknande.

Omfattning

22,5-30 HP

Ort

Handledare Sandra Persson och Jörgen Sundgren finns placerade i Borlänge respektive Gävle.

Datum

Examensarbete genomförs under 2023

Ansökan

Skicka in din ansökan senast 31 januari 2023, med information om vilket lärosäte och program du studerar vid, samt en motivering om varför just denna frågeställning är intressant för dig.

E-posta din ansökan till Ola Petersson

Kontakt

Ola Petersson

Sektionschef

Telefon: +46 10-123 19 39

Sandra Persson

Systemförvaltare ställverk M85

Telefon: +46 10-123 55 71

Jörgen Sundgren

Systemförvaltare ställverk M85

Telefon: +46 10-123 19 72

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ola Petersson
Kommunikatör
Cecilia Lind