Logga in
Logga in

Klimatneutrala spåranläggningar – rekommendationer för tekniska lösningar för att reducera utsläpp av växthusgaser

Bidra till ökad kunskap om klimatpåverkan inom järnväg och risker relaterade till Trafikverkets mål för klimatneutrala anläggningar med fokus på spåranläggningen. Examensarbete hösten 2023.

Syfte

Att öka kunskapen om klimatpåverkan inom järnväg och studera risker relaterade till Trafikverkets mål för klimatneutrala anläggningar med fokus på spåranläggningen.

Bakgrund

Trafikverkets klimatmål innebär att året 2040 utsläpp av verkets projekt ska vara lika med noll. Det finns risker för måluppfyllelsen som behöver studeras och det är inte fullt klarlagt hur dessa risker kan minimeras. En av de åtgärderna som bidrar till att nå klimatneutraliteten i verkets projekt är att öka kunskapen om klimatpåverkan från infrastrukturen i allmänhet och spåranläggningen i synnerhet.

Arbetets innehåll

Arbetet kommer att indelas med en omvärldsanalys och litteraturstudie för att studera hur olika infrastrukturförvaltare angriper risker relaterade till att nå klimatneutralitet i spåranläggningen. Vidare ingår utförande av riskanalysberäkningar för att studera hur risknivåer varierar beroende av påverkande faktorer. Slutligen ges rekommendationer för att minimera betydande risker för klimatändamålet vid Trafikverkets spåranläggningar. Ledtråden i arbetet är Trafikverkets ställningstagande att aktivt bidra till omställningen av arbetsmaskiner och fordon ska vara fossilfria, en praktisk tillämpning av principerna för cirkulär ekonomi och implementeringen av klimatvänliga bygg- och underhållsmetoder i verkets projekt.

Kvalifikationen

Vi söker dig som

  • är driven och vill utveckla Trafikverkets kunskapsbank inom klimatpåverkan från spåranläggningar
  • har förmåga att självständig strukturera ditt arbete/angreppsätt i frågor, kan göra analyser av dina resultat och dra slutsatser
  • håller på att avsluta högskoleutbildning inom spårteknik/spårbyggande/spårunderhåll, riskanalys, maskinteknik eller annan för examensarbetet relevant utbildning
  • har mycket goda kunskaper i tal och skrift (svenska).

Övrig information

  • Genomförandeperiod: hösten 2023
  • Omfattning: 30 hp.
  • Ort: arbete genomförs på den ort där studentens lärosäte är placerat.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev där du presenterar dig själv och beskriver din utbildning och kompetens
  • Ditt CV
  • Intyg som visar vilka kurser du läst.

Ta kontakt enligt nedan så får du mejladress till handledaren för att skicka din ansökan.

Kontakt

Andrej Prokopov

Telefon: +46 10-123 48 19

Rickard Karlsson

Telefon: +46 10-123 69 77


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Andrej Prokopov
Kommunikatör
Cecilia Lind