Logga in
Logga in

Mål- och kunskapsstyrd individuell fortbildning

Utveckla metoder för fortbildning och kunskapsprov för individuell uppföljning av personal som leder trafik på väg och järnväg, informerar om trafikläget och övervakar anläggningen.

Ort

Ortsoberoende, men resor till Malmö kommer att förekomma.

Syfte

Utveckla metoder för att individanpassa innehåll, utformning och tillgänglighet till fortbildning som varierat lärande samt kunskapsprov för individuell uppföljning.

Examensarbetet är en mycket viktig del till framtagande av nya trafikledare i Sverige.

Bakgrund

Verksamhetsområde Trafik har cirka 1.800 medarbetare varav huvuddelen arbetar operativt dygnet runt, året om, med att leda trafik på väg och järnväg, trafikinformera och övervaka anläggningen.

Idag har vi ett krav på årlig fortbildning för flertalet operativa medarbetare, baserat på att ett specifikt antal timmar ska genomföras. Dessa timmar är fördelade på trafiksäkerhetskunskap, nya säkerhetsföreskrifter, introduktion av nya arbetssätt samt övning i simulator.

Det görs idag ingen skillnad på om det är en erfaren eller nyutbildad medarbetare, inte heller på vilka områden som är viktigast för just den individen att utveckla.

Arbetets innehåll

Den övergripande uppgiften är att utveckla metoder för mål- och kunskapsstyrd individuell fortbildning, baserad på en individuell uppföljning av styrkor, kunskapsgap och behov. Uppgiften är också att föreslå metoder för varierat lärande och ta fram exempel på hur kunskapsprov kan utformas.

Metod

Utredning och sammanställning av nuvarande fortbildningsupplägg för utpekade roller. Intervjuer av chefer, instruktörer, handledare och övriga medarbetare. Benchmarking med någon annan myndighet samt Trafikverkets förarprov.

Du kommer ha stöd av handledare från Trafikverket i arbetet.

Tidsperiod

Annonsen ligger ute till 2022-10-20 och ex-jobbet utförs under våren 2023. Vi gör ett löpande urval och därmed kan den avslutas tidigare.

Kontakt

Carina Rudnert

Telefon: +46 10-123 10 42