Logga in
Logga in

Riskhantering i megaprojekt

Har du ett intresse för riskhantering på olika organisationsnivåer? Läs mer om vårt examensarbete på ämnet nedan.

Syfte

Frågor som vi önskar belysta är hur man kan organisera riskarbetet för att på bästa sätt kunna behandla risker på olika organisationsnivåer, eskalera risker och presentera status i riskbild och riskarbetet. I det senare ser vi för oss att man tar fram ett förslag på dashboard för risk med förslag på relevanta nyckeltal/KPI att användas i olika delar av organisationen.

Bakgrund

Utvecklingen av Sveriges nya stambanor drivs av Trafikverket inom ett sammanhållet verksamhets­område där i dagsläget tre program med underliggande projekt ingår. Projekten befinner sig i olika faser som lokaliseringsutredning, projektering och byggnation. Utöver detta bedrivs planering för de delar av de nya stambanorna som ännu inte kommit så långt i processen.
Verksamheten löper över lång tid, har en mycket stor kostnadsomslutning, berör många intressenter, har många gränsytor mot andra byggnations- och teknikutvecklingsprojekt samt involverar många aktörer (entreprenörer, konsulter med flera). Därför är riskhantering av stor vikt på alla nivåer i organisationen och samordningen av riskarbetet viktig.

Metod

Arbetet kräver självständighet och god initiativförmåga. Metoder att använda kan vara litteraturstudier och intervjuer med andra organisationer. Genomgång av Trafikverkets arbetssätt och regelverk, diskussion med olika aktörer inom Trafikverket.

Ort och omfattning

Arbetet kan ske i Malmö eller Lund, alternativt på distans. Den uppskattade omfattningen på examensarbetet är 15 hp. Genomförandeperiod sker enligt överenskommelse.

Ansökan

Skicka in en presentation av dig själv och beskriv varför du är intresserad av just detta ämne. Lämna in din ansökan till nedanstående kontaktperson. Så länge som annonsen finns kvar är det möjligt att skicka in en ansökan. 

Kontakt

Johny Westergård

Telefon: +46 10-123 70 44