Logga in
Logga in

Teknisk systemarkitektur, ett verktyg för att hantera komplexa infrastrukturprojekt

Har du ett intresse för komplexa system, infrastruktur och systemvetenskap? Då kanske detta examensarbete kan vara av intresse för dig, läs mer nedan om vem eller vilka vi söker och vilket upplägg vi tänkt oss.

Syfte

Undersöka och utveckla teknisk systemarkitektur för järnvägssystem. Utforska vilka möjligheter ett strukturerat synsätt på systemet har för att hantera komplexa utmaningar i järnvägssystemet.

Bakgrund

Sveriges järnvägssystem började byggas redan på mitten av 1800-talet och fortsätter än idag att utvecklas. Järnvägssystemet är som tekniskt system inte bara komplicerat på grund av beroenden mellan olika komponenter och delsystem. Systemet är dessutom beroende av andra påverkansfaktorer så som väder, resenärer, annan infrastruktur osv. Vidare så påverkar och påverkas järnvägen av klimatförändringar, politiska inriktningar och andra makrotrender.

Trafikverket har ett behov av att studera hur komplexiteten i järnvägssystemet kan hanteras. Ett identifierat verktyg är systemarkitektur som ämnar kunna hantera komplexa frågeställningar i systemet.

Innehåll

Arbetet omfattar bland annat att beskriva järnvägssystemets ingående delsystem och beroenden mellan delsystemen. Resultatet skall på lång sikt kunna användas i Trafikverkets dagliga arbete med huvudmål att driva projekt och förvaltning för komplexa anläggningar.

Metod

Förslagsvis:

 • Litteraturstudie, en kort studie för att ha förståelse för systemarkitekturens och järnvägssystemets teoretisk grund.
 • Intervjustudie, en studie för att utveckla Trafikverkets systemarkitektur.

Omfattning och krav

 • Vi söker dig som har intresse för infrastruktur, komplexitet och systemförståelse.
 • Vi tror att uppdraget lämpar sig för dig som studerar systemvetenskap eller ett civilingenjörsprogram med systeminriktning eller samhällsbyggnad.
 • Arbetet omfattar 30 HP.
 • Examensarbetet anpassas och utformas i samråd med Trafikverket och lärosätet utifrån kandidat.
 • Arbetet kan genomföras individuellt av en student eller tillsammans i par om två studenter.
 • Examensarbetet planeras att genomföras under år 2023 efter överenskommelse.
 • Arbetet kan skrivas på engelska men stora delar av källorna kommer att vara på svenska, därmed krävs god kunskap i svenska språket.
 • Placeringsorten är Göteborg varav en del av tiden ska vara på plats (1-2 dagar i veckan).

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 11 december 2022 men sök gärna så snart som möjligt då ansökan kan komma att stängas tidigare om vi hittar en lämplig kandidat innan sista ansökningsdatum.

Din ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev
  – En presentation av dig själv.
  – En beskrivning av din utbildning och kompetenser.
 • CV
 • Under vilken period 2023 som examensarbetet önskas genomföras.
 • Om ni är två studenter som ska skriva examensarbetet tillsammans bifogas ett gemensamt personligt brev samt ett CV per student i ansökan.

Skicka din ansökan via e-post till Per Persson.
E-postadress för ansökningar.

Kontakt

Per Persson

Telefon: +46 10-123 36 31