Logga in
Logga in

Vinterkritiska sträckor – utmaningar med dagens och framtidens livsmedelstransporter

Syfte

Utreda om dagens vinterkritiska sträckor fyller sin funktion, med avseende på de problem med stopp och störningar som uppstår längs vägen på vintern, med sikte inställt på framtida utmaningar för livsmedelsindustrins transporter.

Bakgrund

Vinterkritiska sträckor används idag inom Trafikverket för att identifiera särskilt problematiska vägavsnitt. Ofta sträckor med inslag av backar där tung trafik är extra känsliga för störningar. För att avhjälpa problem som kan uppstå sätts extra resurser in.

Livsmedelstransporter som fastnar på väg till sin slutdestination får problem med kvalitén på sin last och dagligvaruhandeln får problem i sin lagerhållning. SMHI:s prognoser visar på ökande klimatutmaningar i framtiden och fler så kallade svåra vädertillfällen antas öka i omfattning.

Det finns därför ett behov av att utreda om dagens arbete med vinterkritiska sträckor fyller avsedd funktion med att minimera stopp och störningar, både idag och i framtiden.

För att belysa problemen är arbetet avgränsat till godstransporter inom livsmedelsindustrin med dess specifika logistikupplägg samt dagligvaruhandelns lagerhållning.

Uppdragsgivare

  • 50 % åt Skånemejerier med kartläggning/analys av utmaningar inom logistikupplägg för livsmedelsindustrin inklusive fordonsdata från fordonsflottan.
  • 50 % åt Trafikverket för att analysera vinterkritiska sträckor, idag och i framtiden, med avseende på livsmedelstransporter.

Metod

Datainsamling, intervjuer, analys av tillgänglig data inklusive prognoser och sammanställning av analyser.

Ort

Malmö

Kvalifikationer

Vi vill att du studerar vid civilingenjörsprogrammet Väg- och vatten (eller motsvarande). Vi ser också gärna att du har B-körkort.

Tidsperiod

Tid för genomförande är vårterminen 2024.

Ansökan

Skicka in din ansökan via kontaktformuläret nedan med en motivering om varför just denna frågeställning är intressant för dig.

Kontakt

Martina Rydberg

Telefon: +46 10-123 71 88