Logga in
Logga in

Enhetschef Planering och uppföljning

På Ekonomi och styrning är du med och skapar en effektiv och ändamålsenlig styrning och uppföljning av hela Trafikverket.

Sök tjänsten

Om jobbet

Enheten Planering och uppföljning ansvarar för att planera samt genomföra myndighetsövergripande årlig verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning inklusive finansiell analys. I det ingår att leda arbetet med Trafikverkets verksamhetsplanering samt att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten på en trafikverksövergripande nivå. Mer konkret handlar det till exempel om att bereda prioritering av och fördela ekonomiska ramar till verksamheten, finansiella prognoser, beredning av underlag till och dialoger med ledningen, löpande analys och uppföljning, kontakt med verksamheten med mera. Det är flera viktiga och centrala leveranser som ska bidra till en ändamålsenlig och effektiv styrning och uppföljning av Trafikverket.

Vi är inne i ett spännande förändringsarbete för att ytterligare utveckla vår och därmed Trafikverkets finansiella analys- och slutsatsförmåga samt uppföljning av verksamheten. Som chef för enheten kommer du fortsätta med förändringsarbetet tillsammans med medarbetarna på enheten, ledningsgruppen samt kollegor i verksamheten.

Enheten är en av två på avdelningen Controlling, som förutom ovan även ansvarar för årsredovisning, budgetunderlag, prognoser till regeringen, tertialrapport till styrelsen med mera.

På enheter arbetar idag 13 personer där de flesta finns i Borlänge.

Avdelningschef Amanda Ryde säger: "I den här tjänsten kommer du ansvara för stora delar av den övergripande styrningen och uppföljningen av Trafikverket genom myndighetens verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Det är en central roll på myndigheten. Något av det bästa i tjänsten skulle jag säga är möjligheten att arbeta i det trafikverksövergripande perspektivet och på riktigt vara med och utveckla myndigheten."

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas, eftersom du aktivt kommer att leda förändringsarbete.

Vi söker dig som har

  • relevant och aktuell chefserfarenhet med personalansvar, där du leder och utvecklar både medarbetare och verksamhet
  • flerårig erfarenhet inom verksamhets- och/eller finansiell controlling, gärna från statlig myndighet
  • universitets- eller högskoleutbildning om minst 180p (120p) inom ekonomi, eller annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdigt
  • goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har

  • erfarenhet av förändringsledning, med ansvar för att leda förändring av arbetssätt, kulturarbete eller liknande
  • erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och styrningsfrågor övergripande i en myndighet eller på koncernnivå

Övrig information

Har du frågor om tjänsten når du rekryterande chef Amanda Ryde antingen under vecka 30 eller från den 8 augusti.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Placeringsort för denna tjänst är Borlänge eller Solna. Vid placering i Solna ingår frekvent resande till Borlängekontoret i tjänsten. Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se.

Intervjuer är planerade att genomföras vecka 36-37. Dessförinnan kommer webbaserade tester vara en del i urvalsarbetet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev, det räcker med ett CV.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

På Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling, informationsstyrning och myndighetsgemensam arkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-Hybrid

Sök tjänsten

Rekryterande chef Amanda Ryde,
0101234197

ST Per Olof Hellbergs,
0101235544

SEKO Tony Ridderstedt,
0101257441

SACO Ann-Katrin Berglund,
0101230616