Logga in
Logga in

Senior säkerhetsstrateg säkerhetsskydd generaldirektörens kansli

Ta chansen att arbeta som senior säkerhetsstrateg hos en viktig samhällsaktör där säkerhet är en prioriterad fråga.

Sök tjänsten

Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och säkerhetsfrågorna är helt avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för invånare och företagare i hela Sverige.

Om jobbet

Vi stärker upp med en senior säkerhetsstrateg till vår myndighetsövergripande säkerhetsfunktion, där du kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av Trafikverkets säkerhetsarbete och vår säkerhetskultur. Du kommer att arbeta som generalist på en övergripande och strategisk nivå, med fokus på verksamhetsutveckling inom säkerhetsskydd. Du kommer att bidra till Trafikverkets nya uppdrag som beredskapsmyndighet med ett sektorsansvar för beredskapssektorn transporter.

Du deltar i omvärldsbevakning och införande av författningskrav och rättspraxis i Trafikverkets processer och arbetssätt. I rollen kommer du att utveckla och förvalta övergripande styrning, arbetssätt, strategiska planer, göra kvalificerade analyser, utredningar och bedömningar. Du tar även fram underlag till utbildningar och genomför utbildningsinsatser. Till din hjälp har du arbetsgrupper som du leder eller deltar i.

Du bidrar till att skapa en gemensam lägesbild över inträffade säkerhetshändelser och genomför aggregerade analyser. Operativa inslag förekommer i form av analysledning av myndighets- och sektorsövergripande säkerhetsskyddsanalyser.

Som senior säkerhetsstrateg kommer du att vara rådgivande och ta fram beslutsunderlag till vår säkerhetsdirektör och generaldirektör samt hålla föredragningar för vårt säkerhetsråd och i ledningsgrupper. Du kommer också att arbeta med uppföljning och säkerställa att de beslut som fattas efterlevs.

En annan viktigt del i ditt arbete är att stödja övriga säkerhetsfunktioner som finns etablerade inom våra olika verksamheter. 

Jag som blir din chef heter Andreas Pollack. Som ledare drivs jag av att skapa en kultur där säkerhet är förutsättningsskapande och en naturlig del i all vår verksamhet på Trafikverket. Säkerhetsfunktionen värdesätter ett lösningsorienterat säkerhetsarbete som bygger på tillit. En god säkerhet skapar vi tillsammans och jag hoppas att du vill vara med på vår resa mot ett smidigt, grönt och framförallt tryggt transportsystem!

Kvalifikationer

Vem är du

Du har en problemlösande analytisk förmåga där du hittar lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ vilket innebär att du kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassar dig till mottagaren, oavsett om det är en enskild individ eller en grupp. Du driver dina frågor på ett självständigt sätt och du är bra på att skapa goda relationer och bygga nätverk.

Vi söker dig som

  • har flerårig erfarenhet av att arbeta med systematiskt säkerhetsarbete eller säkerhetsjuridik i en större organisation
  • har erfarenhet av att ha arbetat nära ledningsgrupper, där du har föredragit beslutsunderlag etc.
  • har gedigen erfarenhet av att ansvara för att genomföra övergripande säkerhetsskyddsanalyser
  • har erfarenhet av att ta fram styrande och stödjande dokument, såsom policyer och riktlinjer, inom säkerhet
  • har högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning mot säkerhet, risk, krishantering eller juridik alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet inom området som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska vilket också inkluderar god förmåga att ta fram olika rapporter och styrdokument

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att arbeta i en ledande roll, t ex som säkerhetschef, projektledare, processledare eller revisionsledare
  • har relevant erfarenhet av arbete inom transportsektorn

Övrig information

I enlighet med Trafikverkets reviderade riktlinje gällande distansarbete finns möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.

Har du några frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Andreas från den 8/8.

Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se.

Intervjuer är planerade att genomföras vecka 35-36. Dessförinnan kommer webbaserade tester vara en del i urvalsarbetet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Trafikverkets säkerhetsfunktion på Generaldirektörens kansli ger stöd åt Verksledningen i styrningen av verksamheten och till myndighetens samtliga enheter inom säkerhetsområdet och verkar för författningsefterlevnad, effektivitet och ändamålsenlighet inom hela Trafikverket.

Säkerhetsfunktionen ansvarar för att samordna, analysera, följa upp, rapportera och proaktivt främja utvecklingen av det samlade säkerhetsarbetet och därmed säkerhetskulturen i Trafikverket. Säkerhetsfunktionen leds av säkerhetsdirektören och består av två sektioner; verksamhetsstyrning och informationssäkerhet, vilka leds av varsin chef. Totalt utgörs funktionen av ca 20 medarbetare, i huvudsak strateger och specialister.

#LI-Hybrid

Sök tjänsten

Rekryterande chef Andreas Pollack,
0101231355

SEKO Charlotte Olsson,
0101231103

ST Jerk Wiktorsson,
0101231104

SACO Nils Brandberg,
0101232497