Logga in
Logga in

Underrättelseanalytiker

Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som underrättelseanalytiker hos en viktig samhällsaktör där säkerhet är en prioriterad fråga.

Sök tjänsten

Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och säkerhetsfrågorna är helt avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är också stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Om jobbet

Vi förstärker nu med underrättelseanalytiker till vår myndighetsövergripande säkerhetsfunktion, där du kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av Trafikverkets säkerhetsarbete och i totalförsvaret. Du kommer att bidra till Trafikverkets nya uppdrag som beredskapsmyndighet med ett sektorsansvar för beredskapssektorn transporter.

Rollen innebär att du bland annat arbetar med att inhämta, analysera, bearbeta och sammanställa information ur större interna och externa datamängder. Du producerar och delger beslutsunderlag avseende säkerhetslägesbild, problembilder, hot- och riskanalyser. Samverkan och samordning gentemot Trafikverkets alla verksamheter samt externa samarbetspartners är en viktig del av ditt arbete. Som en del av ditt arbete ingår också omvärldsbevakning samt hantering och utredning av säkerhetshotande händelser. Rollen omfattar även att stödja i annat löpande arbete och viss verksamhetsutveckling inom verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Resor i tjänsten förekommer på regelbunden basis.

Jag som din potentiellt blivande chef heter Andreas Pollack. Som ledare drivs jag av att skapa en kultur där säkerhet är förutsättningsskapande och en naturlig del i all vår verksamhet på Trafikverket. Säkerhetsfunktionen värdesätter ett lösningsorienterat säkerhetsarbete som bygger på tillit. En god säkerhet skapar vi tillsammans och jag hoppas att du vill vara med på vår resa mot ett smidigt, grönt och framförallt tryggt transportsystem!


Kvalifikationer

Som person har du en god analytisk förmåga och förmåga att arbeta strukturerat i komplexa sammanhang där du stundtals kommer behöva agera snabbt på uppkomna ärenden och händelser. Rollen som underrättelseanalytiker innebär många kontaktytor, därav är det av stor vikt att du skapar och vidmakthåller goda relationer - såväl internt som externt.

Vi söker dig som har:

 • Högskoleutbildning med inriktning mot säkerhet, risk, krishantering eller annan utbildning i kombination med erfarenhet inom området som av Trafikverket kan likställas som likvärdig
 • Minst 3 års erfarenhet av underrättelse och analysarbete, säkerhetsskydd och/eller annan liknande operativ verksamhet
 • God kunskap av att visualisera presentationer avseende säkerhetslägesbild, problembilder, hot- och riskanalyser
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
 • Resa i tjänsten

Det är meriterande om du har:

 • Utbildning inom området underrättelseverksamhet
 • Erfarenhet från liknande arbete inom myndighet
 • Tidigare erfarenhet av stabsarbete
 • Erfarenhet av databashantering och informationshantering
 • Erfarenhet av användande av GIS-verktyg
 • Erfarenhet av att arbeta med digitala analysverktyg

Övrig information

I denna tjänst tillämpar vi förtroendearbetstid och för dig som vill arbeta delvis på distans finns möjlighet att arbeta hemifrån 40 % av din arbetstid. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del av urvalet. Tester är planerade att skickas ut via mail i början av vecka 6. Intervjuer är planerade att genomföras vecka 8. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverkets säkerhetsfunktion på Generaldirektörens kansli ger stöd åt Verksledningen i styrningen av verksamheten och till myndighetens samtliga enheter inom säkerhetsområdet och verkar för författningsefterlevnad, effektivitet och ändamålsenlighet inom hela Trafikverket.

Säkerhetsfunktionen ansvarar för att samordna, analysera, utvärdera, följa upp, rapportera och proaktivt främja utvecklingen av det samlade säkerhetsarbetet och därmed säkerhetskulturen i Trafikverket. Säkerhetsfunktionen leds av säkerhetsdirektören och består av två sektioner; verksamhetsstyrning och informationssäkerhet, vilka leds av varsin chef. Totalt utgörs funktionen av ca 20 medarbetare, i huvudsak strateger och specialister.

#LI-Hybrid

#LI-NA1


Sök tjänsten

Rekryterande chef Andreas Pollack,
0101231355

SEKO Charlotte Olsson,
0101231103

ST Jerk Wiktorsson,
0101231104

SACO Nils Brandberg,
0101232497