Logga in
Logga in

Förvaltare entreprenadavtal

Trafikverket bedriver en av landets mest komplexa och omfattande IT-verksamheter och ansvarar för flera samhällsviktiga IT-tjänster.

Sök tjänsten

Organisationen har ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket och består idag av drygt 900 medarbetare. IT-organisationen bygger på Trafikverkets förvaltningsmodell och består av tre huvudområden, styrning, beställning och leverans, fördelat på nio avdelningar under IT-direktören. Enheten verksamhetsstyrning ingår i avdelningen Telekominfrastruktur och består av 2 sektioner Styrning och Planering med ca 25 medarbetare och entreprenadavtalen för drift och underhåll, samt leveranser i Trafikverkets infrastruktur. Denna tjänst är placerad i sektionen Styrning.

Om jobbet

Sektionen Styrning ansvarar för förvaltning av entreprenadavtalen som finns för drift och underhåll samt för leveranser i Trafikverkets IT infrastruktur. Som Förvaltare av entreprenadavtal kommer du att hantera den löpande uppföljningen gällande ekonomi, leveranstider, volymer, säkerhet och arbetsmiljö inom avtalsområdena.

Du genomför och leder också löpande centrala månadsavstämningar, strategiska avstämningsmöten och medverkar i regionala uppföljningsmöten. Du arbetar löpande tillsammans med avdelningens enhets - och sektionschefer för kravinsamling och problemlösning. Du fungerar som aktivt stöd för beställare i frågor gällande entreprenadavtalen. Du har daglig kontakt med entreprenören gällande lösningen av löpande ärenden av avtalskaraktär. Du tar fram underlag för avtalsändringar, är förvaltare och representerar VO IKT vid upphandling av nya entreprenadavtal. Du har ansvar för uppföljningen av certifieringshantering och utbildning av entreprenörens tekniker, du bereder ärenden vid tvister och arbetar även med verksamhetsutveckling för ständiga förbättringar inom avtalet.

I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Resor i Sverige ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Som person är du kommunikativ, självgående, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Tjänsten kräver också att du är en beslutsfattare och kan jobba strukturerat.

Formella krav

  • Du har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) med inriktning Telekommunikation alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
  • Du har flerårig erfarenhet i närtid av att ha arbetat som förvaltare av entreprenadavtal.
  • Du har flerårig erfarenhet av budgetarbete, prognoser och uppföljning av resultat.
  • Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Meriterande

  • Om du har erfarenhet av en beställar- eller entreprenörsroll.
  • Om du har kunskap om säkerhets- och arbetsmiljöarbete för entreprenadavtal.
  • Om du har erfarenhet och kunskaper från drift och underhåll.
  • Om du har erfarenhet av entreprenadjuridik.
  • Om du har erfarenhet och kunskap om Trafikverkets telekommunikationsanläggning eller motsvarande kommunikationsanläggningar.

Övrig information

Valbara placeringsorter: Borlänge, Gävle

I den här rekryteringen kan urvalstest och arbetsprov komma att användas.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Sven-Erik Nilsson,
0101231817

SEKO Tony Ridderstedt,
0101257441

SACO Kjell Israelsson,
0101257225

ST Magnus Hedström,
0101232828

Läs mer