Logga in
Logga in

Kvalificerad inköpare

Som Strategisk Inköpare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens hållbara infrastruktur.

Sök tjänsten

Det är stort fokus på klimat inom Trafikverket och de omfattande industrisatsningarna i Norr- och Västerbotten driver nu på klimatomställningen ytterligare. Vi vill att du är med och utvecklar oss att möta upp vår ambitionsnivå att vara en professionell beställare i världsklass. Vi utökar nu därför vår organisation med flera nya kollegor.

Om jobbet

Som Kvalificerad inköpare skapar du samhällsvärde åt medborgarna och staten genom att verka inom entreprenadaffären och affärer kopplat till tekniska konsulter. Du driver dina uppdrag i tvärfunktionella team avseende allt från affärsupplägg och upphandling till genomförande av affären samt erfarenhetsåterföring. Affärsutveckling är en central del i ditt arbete och din förmåga till överblick och nytänkande är värdefull för oss. Genom kommunikation och dialog med leverantörsmarknaden skapar du tydlighet och en ökad attraktivitet för våra affärer, samtidigt som du genom samarbete med leverantörer utvecklar våra affärer.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:

 • leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter, avseende investeringar samt underhåll av väg och järnväg
 • vara ett kvalificerat affärsstöd från tidigt planeringsskede till genomförande av projekten
 • i samverkan med leverantörsmarknaden utveckla våra affärer och anläggningsbranschen
 • arbeta med omvärldsbevakning avseende bland annat konjunkturläge, leverantörsmarknad och kostnadsutveckling
 • kontinuerligt arbeta med förbättring av våra arbetssätt och metoder samt utveckling av våra inköpsstrategier, t ex nationellt kategoristrategiarbete

Vill du ta ett större ansvar finns det möjligheter att leda riktade uppdrag i vår verksamhet, exempelvis kategoriteam, leverantörsutveckling eller nationella affärsutvecklingsprojekt.

Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 30 medarbetare med mycket bred erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. Vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag.

Byggandet av Norrbotniabanan intensifieras och det kommer att kräva fler inköpsresurser sett över tid. Inköpsavdelningen kommer därför att behöva utöka affärsstödet till projektet succesivt. Det skapar i sin tur möjligheter, för rätt person, att få arbetsuppgifter till Norrbotniabanan.

Placeringsort: Luleå eller Umeå

Kvalifikationer

För att lyckas i den här rollen söker vi dig som är kommunikativ och en god relationsbyggare som skapar nya och vårdar befintliga nätverk. Samarbete är lätt och naturligt för dig, både internt och externt. Du har en affärsmässighet och en helhetssyn som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Tack vare din analytiska problemlösningsförmåga, förmåga att tänka nytt, och vilja att förbättra driver du utveckling i affären.

Vi söker dig som har:

 • universitets- eller högskoleutbildning (180hp/120p) med inriktning mot, eller i kombination av, teknik, ekonomi, juridik eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
 • mycket god, relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med affärer på en strategisk nivå
 • god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är extra bra om du har:

 • erfarenhet av entreprenadjuridik AB/ABT/ABK samt AMA
 • goda kunskaper i LOU/LUF
 • erfarenhet av strategiskt inköp och affärer från större organisation eller myndighet
 • erfarenhet av affärsutveckling
 • erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning som beställare, teknisk konsult, entreprenör eller liknande
 • erfarenhet från stora komplexa upphandlingar, gärna inom bygg- eller anläggningsbranschen alternativt industri eller energi
 • ledarerfarenhet
 • god vana av att förhandla
 • god förmåga i engelska i tal och skrift

Övrig information

Se till att ha koll i din mailkorg för att se när det kommer information om rekryteringsprocessen från vårat system Heroma.

I den här rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet. 

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. 

Vid frågor är du mer än välkommen att kontakta rekryterande chefer Theresa Hägglund och Pär Isaksson för mer information. 

#LI-BS1 

Sök tjänsten

Rekryterande chef Theresa Hägglund,
0101235210

Rekryterande chef Pär Isaksson,
0101237108

SEKO Charlotte Olsson,
0101231103

ST Catarina Jacobsen,
0101232240

SACO Richard Ericsäter,
0101232444

Läs mer