Logga in
Logga in

Planerare

Som planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Sök tjänsten

Om jobbet

Du blir en del av en nationell enhet som ansvarar för ämnesområdet kalkyl samt Investerings projektportfölj. Enheten är en del av avdelning Planering som ligger under verksamhetsområdet Investering. I rollen arbetar du främst mot ditt distrikt men samarbete nationellt förekommer också då vi stöttar varandra i arbetet.

Som planerare har du det sammanhållande ansvaret för att ta emot beställningarna av investeringsprojekt från de beställande verksamheterna inom Trafikverket. Din roll blir mycket viktig utifrån att få till ett bra flöde i beställningarna samt att ge förutsättningar till ett lyckat projektgenomförande. Du kommer att arbeta i samspel, och med stort eget ansvar, med flera andra roller för att skapa en helhetssyn. Du har en löpande dialog internt med både den beställande och den utförande delen angående planering och beställningshantering.

I planerarens arbetsuppgifter ingår att ansvara för förvaltning av projektportföljen och vara länken mellan utförare och beställare. Du kommer vara med och samordna kvalitetssäkring av åtgärdsbeskrivningar avseende tid, kostnad och innehåll inför mottagande av beställning. Rollen har ansvar för uppdatering av projektportföljen som ligger till underlag för verksamhetsplanering och resursplanering. Du kommer också, utifrån beställd och ännu ej beställd verksamhet, analysera möjligheter till paketering och koordinering av projekt. På halvtid innebär denna tjänst koordineringsarbete för trafikpåverkande åtgärder av distriktets projekt på väg i storgöteborg. Du kommer att vara verksamhetsområdes Investerings representant i koordineringsgruppen för trafikpåverkande åtgärder på distriktet.

Kvalifikationer

Vem är du?

Som person inger du förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. I rollen är det viktigt att lyfta blicken för att se vad som är bäst ur ett helhetsperspektiv och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter och du har en god analytisk förmåga. Då rollen innefattar samspel och koordinering så uppskattar du relationen och samarbetet med andra människor och är bra på det.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen med inriktning samhällsplanering, logistik, samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning i kombination av erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet av samhällsplanering, projektledning, portföljplanering eller liknande
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av projektledning eller planeringsprocess
  • har erfarenhet från beställande verksamhet och/eller åtgärdsplanering
  • har erfarenhet av beställningshantering i en mottagande roll i projektverksamhet
  • har erfarenhet från arbete med trafikpåverkan på väg och förståelse av storstadstrafik och dess komplexitet
  • har lokalkännedom om göteborgsområdet

Övrig information

Jag som blir din närmsta chef heter Louise Erbén. Som ledare för enheten Portföljplanering och kalkyl drivs jag av engagemang, delaktighet och att nå de mål vi tillsammans satt upp. För mig är det viktigt att vi har ett öppet samarbetsklimat och en god arbetsmiljö där vi hjälper varandra. Jag hoppas att du vill vara en del av vårt team och delta i vårt arbete med att ge Trafikverket förutsättningar att leverera mer väg och järnväg för pengarna.

Tjänsten är ett vikariat med anställningstid med start 15 oktober- augusti 2023.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan den finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer kommer att äga rum via Skype den 25-26 augusti.

Välkommen med din ansökan!

#LI-Hybrid

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Louise Erbén,
0101236264

SEKO Anna Carlsson,
0101236055

ST Airi Larsson,
0101236243

SACO Roxan Saleh,
0101236222