Logga in
Logga in

Sektionschef Miljö Väst

Vill du vara med och forma fram tidens hållbara infrastruktur med fokus på miljö? - Sök jobbet som Sektionschef miljö på Trafikverket. Var med och gör Sverige närmare.

Sök tjänsten

Om jobbet

Som sektionschef Väst har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för vår sektion Väst inom Miljöenheten, avdelning Teknik och Miljö. Dina medarbetare är specialister inom miljöområdet. Miljöområdet innehåller flera kompetensområden såsom natur, material och kemikalier, kulturmiljö, vatten, förorenade områden och massor, klimat och energi, miljösäkring samt buller och vibrationer.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot projektens, programmens- och verksamhetens mål. Rollen innebär att du är första linjens chef och har direkt personalansvar för c:a 20 medarbetare fördelade på fler orter. Ditt ledarskap präglas av tron på individens och gruppens förmåga. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Enheten ansvarar även för löpande arbete gällande krav och regelverk, projektförberedande utvecklingsarbete och FOI, och som chef och ledare tar du tillsammans med dina kollegor en aktiv roll i det arbetet. Det är viktigt att vi säkerställer att investeringsverksamheten har en god framtida teknikutveckling och att vi har en hög kompetens hos våra specialister. Vidare arbetar du med erfarenhetsöverföring inom avdelningen, inom Trafikverket och i branschen.

Du rapporterar direkt till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med våra sex andra sektionschefer. 

Kvalifikationer

Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du en viktig företrädare för Trafikverket vilket kräver hög integritet och att du delar Trafikverkets värderingar. Vi förväntar oss att alla våra chefer har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Vi söker dig som:

  • är civilingenjör med miljöinriktning, har en master- eller kandidatutbildning inom naturvetenskap eller har motsvarande erfarenhet och utbildning som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har erfarenhet från arbete inom miljöområdet inkl. goda kunskaper inom lagstiftning och krav inom miljöområdet
  • har relevant erfarenhet i närtid av att leda andra mot uppsatta mål
  • har erfarenhet av utveckling och förändringsarbete
  • har körkort för personbil
  • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du:

  • har chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar
  • har relevant erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen
  • har erfarenhet av arbete inom myndighet.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuerna är preliminärt planerade att hållas v. 43-44/ 2022, via Skype.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Camilla Bronning,
0101237447

ST Airi Larsson,
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult,
0101232824

SACO Roxan Saleh,
0101236222