Logga in
Logga in

Arkivarie

Som Arkivarie på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Sök tjänsten

Nu söker vi en ny medarbetare till verksamhetsområde Planering, enhet Arkivservice i Mölndal.

Om jobbet

Enheten har ambitioner att driva Trafikverkets myndighetsservice framåt, vilket kommer att innebära möjligheter och stimulerande utmaningar för dig i den här rollen.

Som arkivarie vid Trafikverkets Arkivservice i Mölndal kommer du att ingå i en arbetsgrupp bestående av 16 arkivarier och arkivhandläggare med bred erfarenhet och kompetens. Du säkerställer på strategisk och operativ nivå att myndighetens arkiv sköts enligt gällande rutiner och lagstiftning. Din roll blir att arbeta med det analoga arkivet och E- arkivet. I arbetsuppgifterna ingår att ordna, förteckna, gallra samt tillgängliggöra arkivmaterial digitalt och återsökning samt utlämning av allmän handling vid förfrågningar.

I arbetet ingår också att delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument inom arkivområdet samt i beredning av ärenden om bevarande och gallring.

Kvalifikationer

Du som person har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare kommunicerar du på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Det är viktigt att du har ett starkt kundfokus och arbetar för att hitta lösningar som passar både kund och organisation. Du förstår kundens behov och utvärderar beslut utifrån hur kunden kommer att påverkas.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning 180 hp (120 p) där arkivvetenskap lägst 60 hp (40 p) ingår. Vänligen bifoga examensbevis i ansökan.
  • har aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom arkivområdet
  • kan uttrycka dig mycket väl i svenska språket, både i tal och skrift

Det är meriterande om du

  • har arbetat med arkiv inom offentlig verksamhet
  • har tidigare vana av att arbeta i något förteckningssystem
  • har erfarenhet av att arbeta med diarieföring

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

#LI-Hybrid

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Charlotta Johansson,
0101236105

ST Pierre Karlsson,
0101236444

SACO Lennart Staberg,
0101236506

SEKO Charlotte Olsson,
0101231103