Logga in
Logga in

Biträdande samhällsplanerare

Vill du arbeta som biträdande samhällsplanerare i en framtidsbransch?

Sök tjänsten

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av den statliga infrastrukturen och av åtgärder inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Om jobbet

Vill du vara med och bidra till samhällets utveckling? Trafikverkets verksamhetsområde Planering har i uppdrag att bidra till samhällsutvecklingen och ge förutsättningar för goda rese- och transportmöjligheter. Åtagandena blir allt mer komplexa och intressanta i takt med att kraven på tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ökar. Nu söker vi dig som brinner för dessa frågor och som trivs i en utåtriktad roll.

Som biträdande samhällsplanerare företräder du Region Mitt genom att ha dialog och kontakter med externa samarbetspartners, såsom t.ex. kommuner och regionala myndigheter. Målsättningen är att Trafikverket ska knyta ihop den statliga planeringen av transportsystemet med den regionala och kommunala planeringen och andra aktörers planering. Detta för att säkerhetsställa transportsystemets övergripande funktion utifrån olika intressen, samt åstadkomma ett långsiktigt, hållbart och effektivt transportsystem.

I dina uppgifter ingår att lämna yttrande enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken, samt yttrande i övriga remisser, planer och program från bl.a. kommuner och länsstyrelser. Du tar initiativ till utredningar och analyser utifrån identifierade behov och brister i transportsystemet.

Kvalifikationer

Som person söker vi dig som är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. För att lyckas i den här rollen krävs god samarbetsförmåga, där du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen 180 hp (120 p) inom samhällsplanering eller fysisk planering alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet från arbete och verksamhetsområden med liknande samhällsplaneringsprocesser
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har kunskaper i Plan och Bygglag, Väglag samt Lagen om byggande av järnväg

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

#LI-Hybrid

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Helena Werre,
0101234423

SEKO Åke Ottosson,
0101242839

SACO Peter Johansson,
0101235928

ST Jerk Wiktorsson,
0101231104