Logga in
Logga in

Senior analytiker inom samhällsekonomi och järnväg

Som Senior analytiker inom samhällsekonomi och järnväg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur

Sök tjänsten

. Vi på Expertcenter arbetar som experter inom områdena väg- och järnvägskapacitet, samhällsekonomi, trafik- och transportprognoser och statistik. Inom samhällsekonomi och trafik- och transportprognoser gör vi nu en satsning inom området järnvägsanalyser. Vill du bli en av våra nya kollegor som får möjlighet att vara med och utveckla verksamheten inom detta område? Då är denna tjänst något för dig. Utöver denna tjänst rekryterar vi nu även två trafikanalytiker, med inriktning persontransportmodeller och godstransportmodeller, och i närtid kommer vi söka statistiker inom ramen för denna satsning på området järnvägsanalyser.

Om jobbet

På samhällsekonomienheten ansvarar vi för utveckling och kvalitetssäkring av samhällsekonomiska metoder och modeller, samt ger expertstöd till övriga Trafikverket. Utveckling av våra metoder och modeller sker ofta i samverkan med forskare och vi är även med och initierar forskning inom området. Vi kvalitetsgranskar även de samhällsekonomiska analyser som tas fram på Trafikverket och bidrar med det samhällsekonomiska perspektivet i utredningar som genomförs i olika delar av Trafikverket.

Hos oss blir du en välkommen kollega till vår enhet som i dagsläget består av 15 experter i samhällsekonomi. Det är en utvecklande miljö där vi arbetar i forskningsfronten och har stor påverkan på hur Trafikverket arbetar med samhällsekonomisk analys. 

Inriktningen på denna tjänst är att arbeta med utveckling av samhällsekonomiska metoder och modeller inom järnväg. Förutom att samarbeta med kollegor på samhällsekonomienheten kommer du att samarbeta tätt med prognos- och statistikenheterna på Trafikverket för att utveckla vår analysmetodik och även delta i att identifiera behov och möjligheter samt i prioritering mellan dessa. Du kommer också bidra till att initiera och leda konsultuppdrag och forskning inom ramen för utvecklingsarbetet. Viktiga och komplexa frågeställningar att utveckla i modellerna är:

 • hur andra transportslag samspelar med järnvägen
 • hur olika järnvägslinjer samspelar med varandra
 • kapacitetsrestriktioner på bana och i vagnar

Andra uppgifter kan vara att ge expertstöd till de som genomför större och komplexa järnvägsanalyser på Trafikverket, samt kommunicera, både inom Trafikverket och utåt till aktörer utanför Trafikverket, om hur vi arbetar med samhällsekonomiska analyser inom järnvägsområdet på Trafikverket och hur våra modeller och metoder fungerar. Det kan också bli aktuellt att utföra andra uppgifter inom enhetens ansvar. 

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen har du en mycket god problemlösande och kvantitativ analysförmåga, arbetar strukturerat och noggrant samt strävar efter att uppnå resultat. Du har en förmåga att kunna förstå och förklara komplexa samband på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt. Vidare är du trygg och trivs i en miljö där du får kommunicera och använda dig av din goda samarbetsförmåga med både interna och externa kontakter.  

Vi söker dig som har

 • högskoleutbildning om minst 180hp (120p) i nationalekonomi eller annan relevant utbildning, till exempel civilingenjörsutbildning inom relevant område, och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • flera års yrkeserfarenhet av att arbeta med samhällsekonomiska modeller eller kvantitativa samhällsekonomiska analyser alternativt har flera års relevant erfarenhet av forskning eller forskarutbildning inom området nationalekonomi eller transportekonomi alternativt annan relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • erfarenhet av att arbeta med analyser eller modellering inom järnvägsområdet
 • lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska

Det är meriterande om du har

 • programmeringskompetens exempelvis inom R eller Python
 • vana av att arbeta med stora datamängder
 • utbildning inom transportekonomi eller tillämpad välfärdsteori
 • magister, master, licentiatexamen eller doktorsexamen i nationalekonomi eller annat relevant ämne
 • erfarenhet av Trafikverkets verktyg för samhällsekonomi och prognoser
 • erfarenhet av att leda uppdrag och projekt

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker via Skype och är beräknade att hållas under v.37-38.

Rekryterande chef Hélène Bratt Wettergren är tillgänglig för frågor rörande tjänsten fr o m v.32.

Möjlig placering är i Borlänge, Linköping, Göteborg, Umeå eller Solna.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-LR2, #LI-Hybrid

Sök tjänsten

Rekryterande chef Hélène Bratt Wettergren,
0101236510

SEKO Charlotte Olsson,
0101231103

ST Jerk Wiktorsson,
0101231104

SACO Michelle Remahl,
0101236214