Logga in
Logga in

Trafikanalytiker Regionalt

Vill du arbeta som trafikanalytiker och vara med och utforma beslutsunderlag för dagens och morgondagens lösningar gällande det alltmer komplexa transportsystemet i Stockholmsregionen?

Sök tjänsten

Om jobbet

Stockholmsregionen växer samtidigt som regionens transportsystem långsiktigt ska anpassas till kraven för en hållbar framtid. Trafikverkets ansvar är att lämna förslag på åtgärder och ta fram beslutsunderlag som visar att valda lösningar effektivt hanterar bristerna och samtidigt bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Genom prognosmodeller tas resenärsflöden, färdmedelsval och resvägar fram vilket ger möjlighet att beräkna effekter på tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och driftskostnader. Slutligen sker en samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning.

Att göra regionala trafikanalyser i Stockholms¬regionen innebär särskilda utmaningar eftersom transportsystemet är komplext med konkurrerande sätt att resa samtidigt som det finns svårfångade kapacitetsbrister som får betydelse för färdmedelsval och resväg.

Vi söker nu en trafikanalytiker med arbetsuppgifter inom följande områden:

 • Genomföra, beställa och kvalitetssäkra trafikanalyser, effektberäkningar och samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar och styrmedel.
 • Projektleda och samordna verksamhetens framtagande av samhällsekonomiska bedömningar och samlade effektbedömningar (SEB), inklusive ansvara för kvaliteten i resultaten.
 • Delta i utveckling, validering och implementering av prognos- och analysmodeller för resande och godstransporter.
 • Vidareförädla åtgärds- och effektsamband och göra dem tillämpbara i verksamheten.
 • Följa upp trafikflöden, effekter och samhällsekonomiska effekter av genomförda investeringar.

Trafikanalytikerna är inom avdelningen Region Stockholm placerade på enheten Strategisk planering, men verkar som trafikanalytiskt stöd åt hela avdelningen. Som trafikanalytiker arbetar du i nära samarbete med kollegor, där ni tillsammans analyserar mål, brister och åtgärds¬inriktningar för Stockholmsregionens transportsystem, samt tar fram strategier för ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer.


Kvalifikationer

Vi söker dig som:

 • Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning mot trafik- och prognosmodeller, trafikplanering, matematik, nationalekonomi, statistisk analys eller har annan utbildning och erfarenhet som vi på Trafikverket bedömer likvärdig.
 • Har arbetslivserfarenhet av arbete med prognosmodellen Sampers och nätutläggningsprogram, t.ex. EMME.
 • Har arbetat med såväl effektberäkning som samhällsekonomisk analys av transportsystem.
 • Har erfarenhet av att samordna och leda projekt med olika kompetenser.
 • Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Det är meriterande om du:

 • Har god kunskap om Storstockholms transportsystem.
 • Har erfarenhet av att genomföra analyser med mesomodeller (tex Dynameq).
 • Har erfarenhet av analyser avseende godstransporter och/eller olycksstatistik (tex Strada).
 • Har god förmåga att skriva rapporter inom området.
 • Har erfarenhet av att handla upp och handleda konsulter.

Vi söker dig som drivs av att självständigt organisera ditt arbete samt leverera resultat med hög kvalitet. För denna roll krävs det även att du är duktig på att driva projekt inom givna ramar och efter god struktur. Vidare har du god problemlösningsförmåga och är en analytiskt lagd person. För uppgiften är det också väsentligt att ha en god samarbetsförmåga och kunna kommunicera komplexa samband på ett pedagogiskt sätt.


Övrig information

Möjlig placeringsort: Solna

#LI-Hybrid

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Sofia Heldemar,
0101238645

SEKO Charlotte Olsson,
0101231103

ST Airi Larsson,
0101236243

SACO Anders Ferdinandsson,
0101232883