Logga in
Logga in

Är du Trafikverkets nya CISO?

Vill du vara med och stärka säkerheten och motståndskraften i Sveriges transportinfrastruktur? Vill du vara med och forma vårt informationssäkerhetsarbete? Då kan du bli Trafikverkets CISO!

Sök tjänsten

Om jobbet

Trafikverket har stor påverkan på hela samhället, och säkerhetsfrågorna är avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Som Trafikverkets CISO har du en nyckelroll i att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet inom hela Trafikverkets verksamhet. Du kommer att utveckla och driva vår informationssäkerhetsstrategi, med ett starkt fokus på samverkan.

I rollen som CISO arbetar du nära vår organisation för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet är integrerat i alla verksamhetsområden. Du leder ett team och en verksövergripande arbetsgrupp för informationssäkerhet, där du samordnar insatser och ser till att vi arbetar mot gemensamma mål. Du har ett nära samarbete med Verksamhetsområde IKT, som ansvarar för IT- och cybersäkerhet, och vår centrala funktion Ekonomi och Styrning, som ansvarar för informationsstyrning. Till din hjälp finns inom avdelningen ett team av medarbetare som du som CISO leder. 

Som CISO strävar du efter att skapa en kultur av systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete som är en integrerad del av Trafikverkets verksamhet. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka vår säkerhet och motståndskraft, och säkerställer att vi tillsammans når våra mål.

Dina arbetsuppgifter omfattar att identifiera behov av åtgärder och genomföra dessa i linje med våra strategiska mål. Du driver utredningar, bereder förslag och beslutsunderlag samt följer upp och prioriterar informationssäkerhetsarbete i hela verksamheten. Din roll är att vara en engagerad ledare och ett stöd för hela organisationen i informationssäkerhetsfrågor, samt att övervaka och hantera risker tillsammans med berörda enheter.

Vad kan vi erbjuda dig?

Jag som blir din chef heter Fredrik Croona och är en positiv person med en prestigelös ledarstil och jag går snabbt från tanke till handling. Jag motiveras av att arbeta med självständiga medarbetare som är lyhörda och villiga att dela med sig av sin kompetens.

Central funktion Säkerhet har cirka 70 medarbetare fördelade över hela landet. Vi består av sex avdelningar - Verksamhetsstyrning, Säkerhetsstöd centrala funktioner, Samverkan, Planering och uppföljning, Stöd och utveckling och Operativ händelsehantering.

Vi är en nybildad central funktion som är under utveckling och du kommer att vara en viktig del i denna förändringsresa med stora möjligheter att påverka. Du kommer att arbeta nära Säkerhetsdirektören tillika säkerhetsskyddschef och avdelningschefen för Stöd och utveckling som du är direkt underställd. Du är chefernas stöd i strategiska frågor som rör informationssäkerhet och företräder myndigheten i vissa externa forum. Här ges du stora möjligheter att diskutera kvalificerade säkerhetsfrågor och utbyta erfarenheter.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du en mycket god förmåga att se komplexa sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Du kommer att ha mycket dialog och samverkan med både interna och externa parter och för det krävs att du har hög integritet, är tydlig och förtroendeingivande i din kommunikation samt är duktig på att bygga goda relationer samt agera kunskapsbärare på egen hand och tillsammans med andra. Vidare förväntas du ha helhetssyn, arbeta med stor noggrannhet samt ha förmåga att kunna leda komplexa förändringsarbeten. 

Du har en god analytisk förmåga samt motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.

Vi söker dig som

  • har flerårig aktuell och för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet från liknande roller (såsom informationssäkerhetssamordnare/-chef, CISO) där du haft ansvar för att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet
  • har kunskap och erfarenhet av förändringsledning där du har lett komplexa utredningar, förändringsarbeten, processer eller projekt i en större organisation
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område, alternativt kan du ha annan utbildningsbakgrund och kompletterad med relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete inom offentlig myndighet med komplex verksamhet och med en omfattande hantering av information
  • har erfarenhet av revision, granskning eller kontroll av ledningssystem för informationssäkerhet ISO 27001
  • har goda kunskaper om aktuell lagstiftning såsom dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen samt NIS-direktivet
  • har erfarenhet gällande informationssäkerhet inom säkerhetsskydd

Övrig information

Resor i tjänsten kan förekomma. Valbara placeringsorter är Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Malmö, Luleå eller Stockholm (Solna).

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt, preliminärt under v. 33. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa digitalt via Skype och är planerade att äga rum från och med vecka 35.

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.

Central funktion Säkerhet ansvarar för ledning och styrning av Trafikverkets säkerhetsverksamhet med syftet att skapa rätt förutsättningar för att stärka motståndskraften mot oönskade händelser och minimera de risker och sårbarheter som gör att skador eller förluster av tillgångar kan inträffa. Den centrala funktionens huvudsakliga uppgift är att inrikta, följa upp och utvärdera Trafikverkets säkerhetsverksamhet avseende krisberedskap, kontinuitetshantering, civilt försvar, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, brandskydd, säkerhetsskydd och medarbetarskydd.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Fredrik Croona,
0101244210

SEKO: Per-Arne Utbult,
0101232824

SACO: Amra Halilovic,
0101230477

ST: Mikael Sandberg,
0101237567