Logga in
Logga in

Beredskapsplanerare

Har du ett stort intresse av krisberedskap och civilt försvar och i synnerhet för att utveckla samverkan mellan näringslivet och offentlig aktörer inom transportsektorn?

Sök tjänsten

Om jobbet

Central funktion Säkerhet (S) ansvarar för ledning och styrning av Trafikverkets säkerhetsverksamhet med syftet att skapa rätt förutsättningar för att stärka motståndskraften mot oönskade händelser och minimera de risker och sårbarheter som gör att skador eller förluster av tillgångar kan inträffa. Den centrala funktionens huvudsakliga uppgift är att inrikta, följa upp och utvärdera Trafikverkets säkerhetsverksamhet avseende brandskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet, kontinuitetshantering, medarbetarskydd, fysisk säkerhet, civil beredskap och säkerhetsskydd.

Vår organisation

Central funktion Säkerhet har cirka 70 medarbetare fördelade över hela landet. Vi består av sex avdelningar - verksamhetsstyrning, verksamhetsnära säkerhetsstöd för centrala funktioner och verksledning, samverkan, planering och uppföljning, stöd och utveckling och operativ händelsehantering. Denna tjänst är placerad på avdelning Samverkan.

I hela samhället pågår nu en kraftfull utveckling av totalförsvaret. Som en del i detta har regeringen fattat beslut om en ny struktur för det civila försvaret och krisberedskapen i Sverige. I den nya strukturen är Trafikverket utsedd sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter. Du får här möjligheten att arbeta med erfarna och motiverade kollegor från hela landet såväl som externa partners.

Arbetet omfattar att planera och samordna genomförandet av olika aktiviteter och åtgärder inom beredskapssektorn i samverkan med andra sektorer. Du kommer i denna roll att ha ansvar för att stödja och koordinera beredskapssektorns aktörer i deras behov av samordning inom ramen för civil beredskap. Du verkar även som resurs vid inträffade händelser samt följer upp sektorns hantering av inträffade händelser och kan vid behov föreslå och genomföra åtgärder. Du kan även bli ianspråktagen till avdelningens andra uppgifter (så som nordisk transportberedskap och NATO-samordning).

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Högskoleutbildning om minst 180 hp (120 hp) med inriktning mot civil/totalförsvar, beredskap eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms som likvärdig.
  • Erfarenhet av arbete inom krisberedskap och totalförsvarsplanering inom transportområdet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
  • Erfarenhet av samverkan mellan myndigheter, andra offentliga organisationer, tex kommuner och länsstyrelser och näringsliv inom beredskaps- och totalförsvarsfrågor.
  • Kunskap om eller erfarenhet av gällande lagstiftning inom kris och höjd beredskap.
  • Mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.


Det är mer meriterande om du har:

  • kunskaper om säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
  • erfarenheter från verksamhetsutveckling och förändringsledning
  • har medverkat i internationell samverkan inom transportsektorn


Som person får du energi av att skapa och förvalta goda relationer till andra. Du motiveras av att ta ett stort ansvar och du har ett pragmatiskt förhållningssätt i ditt arbete. Att se till helheten, strukturera och göra prioriteringar faller sig naturligt för dig. Du tar initiativ för att uppnå resultat och är prestigelös, flexibel och beredd på att snabbt ställa om när förutsättningarna förändras. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.

Övrig information

Vi på Trafikverket arbetar för ett tillgängligt Sverige i rörelse - dygnet runt, året om.

På Trafikverket finns ett aktivt fritidsförbund som erbjuder olika former av fritidsaktiviteter för anställda och deras familjer.

Som anställd på Trafikverket har du möjlighet till ett årligt friskvårdsbidrag. Det innebär att du kan få bidrag för aktiviteter inom motion och friskvård.

Du har även möjlighet till förmånscykel som anställd. Vi vill inspirera till ökat och säkert cyklande med fokus på vår vision smidigt, grönt och tryggt.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev, det räcker med ditt CV. I denna rekrytering kommer webbaserade tester användas som en del i urvalet. Intervjuer sker initialt via Skype.

Du är varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef om du har frågor eller funderingar.


Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Minna Nyman,
0101231597

SACO: Viktoria Andersson,
0101231176

SEKO: Per-Arne Utbult,
0101232824

ST: Mikael Sandberg,
0101237567