Logga in
Logga in

Kvalitetsspecialist Tvärförbindelse Södertörn

Som Kvalitetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Sök tjänsten

Om jobbet

Du kommer framför allt att arbeta inom program Tvärförbindelse Södertörn som ska åtgärda 259 i södra Stockholm, en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Trafikverket planerar därför att bygga en ny, säkrare väg i området. Programmet planerar för 2 mil mötesfri motortrafikled och separat gång- och cykelväg, från Kungens Kurva via Flemingsberg till Jordbro, i Stockholms län. Tvärförbindelse Södertörn bildar en yttre tvärled tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden och skapar möjligheter för utveckling i en starkt växande region. Programmet består idag av 12 projekt och cirka 170 medarbetare.

I tjänsten som kvalitetsspecialist har du ett varierande arbete. Du är en bärare av Trafikverkets arbetssätt och har många olika kontaktytor inom både ledning och stödfunktioner för att driva kvalitetsarbetet framåt. Du arbetar inom olika delar av programmet och verksamhetsområdet och har en dynamik i arbetsuppgifter. I rollen får du möjlighet att vara med att utveckla och driva kvalitetsarbetet inom Tvärförbindelse Södertörn.

Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Stödja och vägleda verksamheten i tillämpning av arbetssätt och verktyg inom kvalitet.
 • Stödja verksamheten vid införande av nya arbetssätt och verktyg.
 • Stödja och vägleda vid uppföljning inom verksamheten.
 • Leda och stödja utveckling, ständig förbättring och förvaltning av styrande och stödjande dokument.
 • Utbilda i Trafikverkets processer.
 • Leda och stödja erfarenhetsåterföring.
 • Leda och delta i remissarbete.
 • Vägleda upphandlingsverksamheten genom att ge råd om hur rätt krav ställs vad gäller kvalitet.
 • Stödja och vägleda vid analys och rapportering av avvikelser inom kvalitetsområdet.
 • Ta fram underlag till och vid behov medverka i genomförandet av ledningens genomgång, egenkontroll och leverantörsuppföljning.
 • Analysera och bereda beslutsunderlag till programledningen.

Du arbetsleds i program Tvärförbindelse Södertörn, där du lägger merparten av din tid. Organisatoriskt tillhör tjänsten sektion Kvalitet, inom avdelning Verksamhetsstyrning, verksamhetsområde Stora projekt. Syftet med sektionen är att vara sammanhållande för kvalitetsspecialisterna inom verksamhetsområdet för att möjliggöra kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter mellan programmen. Du kommer regelbundet att delta i sektion Kvalitets möten och i kvalitetsarbete som är gemensamt för Trafikverkets stora infrastrukturprojekt.

Jag som blir din chef heter Lisa Soneskog. För mig är det viktigt att vi trivs och mår bra på jobbet och jag strävar efter att vi ska ha balans mellan arbete och fritid. Jag tror vi presterar bäst med frihet under ansvar och jag drivs att se både människor och verksamheten utvecklas. För att uppnå det är det viktigt med tydlig riktning, rätt förutsättningar och öppen dialog.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att trivas i den här rollen ska du vara van vid att arbeta självständigt med dina frågor och vara lyhörd i din yrkesroll. Du kommer arbeta tillsammans med många olika funktioner i flera olika projekt, det är därför viktigt att du kan se till helheten och att du har förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du uppskattar även att bygga relationer och är bra på att samverka. Du kommer behöva nå ut till flera målgrupper och du har förmåga att anpassa din kommunikation för att nå ut på bästa sätt.

Vi söker dig som har

 • en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom ekonomi-, teknik eller samhällsvetenskap alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kvalitetsledning
 • erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystem med utgångspunkt i ISO9001 eller liknande
 • goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av kvalitetsledning och/eller projektledning i stora och komplexa organisationer
 • erfarenhet från anläggningsbranschen
 • erfarenhet från att leda leverantörsuppföljningar och/eller revisioner
 • erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar/workshops
 • erfarenhet från att leda förändringsarbete

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla Kontrollera din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Du kommer att vara placerad på vårat kontor i Flemmingsberg.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

#LI-Hybrid

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.

Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Lisa Soneskog,
0101241832

SEKO: Per-Arne Utbult,
0101232824

ST: Carina Dean,
0101235735

SACO: Christina Pintér,
0101230777