Logga in
Logga in

Markförhandlare inom väg och järnvägsprojekt

Som markförhandlare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Sök tjänsten

Om jobbet

Som markförhandlare är du en viktig länk mellan Trafikverket och enskilda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och övriga intressenter som berörs av våra väg- och järnvägsprojekt. Du kommer få delta i alla skeden från planläggning till färdig anläggning, och kan komma att arbeta med både ny- och ombyggnad av väg och järnväg. 

Rollen innebär att du, både självständigt och tillsammans med kollegor, bland annat kommer att:

. ordna markåtkomst i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll

. Vara delaktig i planläggnings- och projekteringsarbetet 

. förhandla om ersättning för köp av och intrång på fastigheter

. upprätta fastighetsrättsliga avtal

. handha skadereglering/tvister

. representera Trafikverket i lantmäteriförrättningar och andra myndighetskontakter

Vi jobbar i en lärande organisation där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra för att alltid utvecklas och förbättras. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

För oss är det självklart att du ska få en bra start för att lyckas i rollen. Du kommer bl a få en mentor som stöd samt utbildas internt genom ett utbildningspaket för markföhandlare.

Arbetet innebär ibland möten utanför kontorstid, till exempel samrådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäterisammanträden. 

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i den här rollen ser vi att du är lösningsorienterad, strukturerad samt att du självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra i projektform. Eftersom arbetet innebär många kontakter både inom och utanför Trafikverket ser vi att du har en styrka i att bygga förtroende och har en förmåga att skapa goda långsiktiga relationer. Vi ser även att du är kommunikativ och har förmåga att förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom lantmäteri/samhällsbyggnad, infrastruktur eller juridik med inriktning mot fastighetsrätt. Alternativt annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
  • har flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, det kan du t.ex. fått som fastighetsförvaltare, exploateringsingenjör, agronom, jägmästare, lantmätare, ledningsägare, mäklare med inriktning mot specialfastigheter eller liknande.
  • har relevant och aktuell vana av antingen förhandling, avtalshantering eller avtalstolkning inom fastighetsområdet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
  • har körkort för manuellt växlad personbil

Det är meriterande om du

  • har arbetat med markåtkomst
  • har arbetat med infrastrukturprojekt inom väg och/eller järnväg
  • har arbetat med plangenomförande och genomförandefrågor

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Kristina Wikman,
0101233856

ST Airi Larsson,
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult,
0101232824

SACO Roxan Saleh,
0101236222