Logga in
Logga in

Samordnare Säkerhetsstyrning

Som Samordnare Säkerhetsstyrning inom ERTMS införande, en del av verksamhetsområde Stora Projekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige.

Sök tjänsten

Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur inom järnväg. Vill du vara med att ta fram framtidens signalsystem för tågtrafik? European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem som hela tiden utvecklas med nya funktioner. Detta jobb ger en bra chans att bidra till förbättrad framtida tågtrafik genom att se till att anläggningarnas tekniska utformning genomförs på ett säkert sätt med användarperspektivet i fokus

Om jobbet

I tjänsten ingår det att verka som projektstöd i ERTMS Införande inom sektion Säkerhetssamordning som idag består av nio personer. Säkerhetssamordning är ett samlingsnamn vilket innefattar Transportstyrelsens godkännandeprocess, teknisk säkerhetsstyrning samt styrande krav gällande riskhantering enligt CSM-RA.

Ditt ansvarsområde fokuserar främst på trafiksäkerhetsarbetet mot CSM-RA processen vilket är en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning kopplat till förändringar inom järnvägssystemet. Arbetet inbegriper både genomförande och uppföljning av processen i den löpande verksamheten tillsammans med olika aktörer, samtidigt som tjänsten också innebär en hel del självständigt arbete.

Du bidrar även i utvecklingen av att ta fram arbetssätt och handledning för hanteringen av CSM-RA samt med erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade uppdrag.

Du är en nyckelspelare i projekten och en lagspelare i sektionen där ditt engagemang är avgörande.

Din utveckling

Trafikverket är en stor organisation och du kommer att ha goda möjligheter att vidareutvecklas utifrån din erfarenhet och kompetens. Du får tillgång till ett kompetensnätverk där du kan utbyta erfarenheter och bygga nätverk inom hela Trafikverket.

Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer och vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Möjliga placeringsorter: Luleå, Malmö, Borlänge, Göteborg, Örebro, Gävle och Solna.

Kvalifikationer

Vem är du?

Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Likaså är du initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Eftersom att rollen ställer krav på kontakt med flera olika parter bör du ha en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Det är också av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • har teknisk ingenjörs- eller universitetsutbildning med inriktning mot riskhantering. Alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig
  • har ett par års aktuell och relevant erfarenhet av teknik och/eller trafiksäkerhet inom järnväg
  • har erfarenhet av arbete med fokus på människa - teknik - organisation (MTO)
  • har erfarenhet av att formulera tekniska texter med ett användarperspektiv
  • har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att arbeta med tillämpning av järnvägsrelaterad nationell och europeisk lagstiftning eller gemensamma säkerhetsmetoder
  • har erfarenhet av olycksutredning

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer via Skype är planerade den 6 och 8 september

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Peter Assor,
0101236016

ST Airi Larsson,
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult,
0101232824

SACO Roxan Saleh,
0101236222