Logga in
Logga in

Stabschef till ERTMS Förberedande

Avdelningen ERTMS Förberedande leder utveckling och skapar förutsättningar för en av Trafikverkets största investeringar: att införa nytt signalsystem på den svenska järnvägen.

Sök tjänsten

Nu söker vi en Stabschef som vill leda staben inom avdelning ERTMS Förberedande. Du får en unik chans att vara med och leda och påverka några av Trafikverkets mest centrala utvecklingsprogram. Vill du ta ett nytt steg i din personliga utveckling, och bidra till samhällsutveckling på högsta nivå, tveka inte att söka dig till oss!

Om jobbet

Ditt uppdrag är att stödja avdelningschefen i dennes ansvar att styra, leda och följa upp de fyra programmen inom ERTMS Förberedande mot uppsatta mål. I rollen som stabschef leder du staben och verksamhetsutveckling samt ansvarar för funktionerna ekonomi och administration, portföljstyrning, riskhantering, planering, inköp, HSQ, digital projekthantering, miljö och intern kommunikation. Till din hjälp har du flera funktionsledare. Enheten Stab består av ca 25 medarbetare varav 6 personer är direktrapporterande till dig som stabschef.

En viktig del i stabens arbete är att i samarbete med avdelningens ledningsgrupp och respektive program utveckla och anpassa det administrativa arbetet för att förbättra och förenkla rutiner, processer och arbetssätt. Detta ska resultera i ständiga förbättringar av stödet och styrningen och leda till ökad effektivitet i genomförandet av avdelningens uppdrag.

Du kommer bland annat att arbeta med att

  • leda utvecklingen av ändamålsenligt programspecifikt stöd och styrning
  • implementera och följa upp den övergripande avdelningsplanen
  • samordna programmens stödfunktioner samt säkerställa tillgång till specialistresurser

Du har en viktig roll i avdelningens ledning genom att du bidrar med ett helhetsperspektiv och lyfter centrala frågor som därmed minimerar programmens risker och bidra till ett effektivt genomförande.

Vad kan vi erbjuda dig?

Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Du leder enheten genom starkt personalengagemang, öppenhet, samarbete och samverkan med medarbetarna, chefskollegor och andra samarbetsytor både internt och externt samt med en nyfikenhet och drivkraft kring förbättringsarbete och klimatfrågor. Du arbetar proaktiv och bidrar till att utveckla enhetens verksamhet och kompetensförsörjning.

Jag som blir din chef heter Christoffer Crafoord. För mig är resultatorientering kopplat till medarbetares utveckling centralt, och vi når våra mål genom att vi alltid gör vårt bästa, och vi gör det schysst mot varandra. För mig är det viktigt att alla i avdelningens ledningsgrupp tar ansvar både för sin egen del, och att samarbeta och hjälpa varandra i ledningsgruppen - tillsammans lyckas vi!

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi, teknik, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig och aktuell chefserfarenhet i rollen som stabschef, ekonomichef, verksamhetsstyrningschef eller motsvarande
  • har ledarerfarenhet från stora infrastrukturprojekt eller annan större investeringsverksamhet

Vi ser det som meriterande om du

  • har drivit förändringsarbete i stora organisationer eller myndigheter
  • har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och olika ledningsnivåer

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan den finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Möjlig placeringsort för denna tjänst är Solna eller Malmö.

Intervjuer är planerade att genomföras mellan den 5-7/7.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Christoffer Crafoord,
0101233944

ST Airi Larsson,
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult,
0101232824

SACO Roxan Saleh,
0101236222