Logga in
Logga in

Teknisk specialist byggnadsverk

Vill du vara med och forma hållbara lösningar i några av Sveriges intressantaste investeringsprojekt inom väg- och järnväg? Då kan vi erbjuda dig spännande och utvecklande arbetsuppgifter.

Sök tjänsten

Nu söker Trafikverket en specialist byggnadsverk - är du vår nya medarbetare?

Om jobbet

Som Teknisk specialist inom byggnadsverk stödjer du både större och mindre investeringsprojekt - där du har möjligheten att vara med och påverka med just din kompetens inom bro- och anläggningskonstruktion. Många av projekten befinner sig i flera olika skeden, allt ifrån tidig planläggning till framtagning av förfrågningsunderlag och till full produktion - där olika utmaningar väntar. Som specialist stöttar du genom ett regelbundet samarbete med projektledningen i frågor kopplade till byggnadsverk. Du granskar handlingar mot tekniska regelverk, samt mot krav enligt aktuella kontrakt. Som specialist har du en kontinuerlig dialog med våra leverantörer i allt från tidiga skeden till produktion, och medverkar på olika typer av möten för att t.ex. ge vägledning i projekteringen och diskutera leveranser. Du medverkar även i upphandlingsarbeten och utvärderingar av konsulter, samt med att föra samtal med byggledare under produktion för återkoppling av utförandet. Tjänsten ger dig också möjlighet att arbeta med strategisk utveckling av rutiner och regelverk samt att lägga grunden för - och delta i forskning och innovation. Du kommer ha möjlighet att bolla aktuella frågor med ett stort antal byggnadsverkare i olika delar av Trafikverkets verksamheter, samt ha möjligheten att delta i våra tekniknätverk. Tjänsten innebär ett dagligt samarbete med angränsande teknikområden såsom; geoteknik, bergteknik, hydrogeologi, miljö med flera.

Kvalifikationer

Vem är du?

Som person har du en pedagogisk och kommunikativ förmåga där du lätt kan kommunicera och förmedla ut kunskap och information på ett begripligt och förståeligt sätt. Då det i rollen innefattar mycket kontakter ser vi att du är både duktig på att skapa långsiktiga relationer såväl internt som externt, samt att du har god samarbetsförmåga där du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Tjänsten kräver även en god analytisk förmåga samt en problemlösningsförmåga i form av att du har förståelsen och förmågan att se helheter utifrån aspekter såsom teknik, produktionsmetoder och miljö.

Vi söker dig som:

  • har civilingenjörsutbildning mot samhällsbyggnad/väg- och vattenbyggnad med inriktning mot brokonstruktioner, eller annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har flerårig aktuell yrkeserfarenhet av arbete med att upprätta konstruktionsberäkningar till brokonstruktioner i enlighet med Trafikverkets regelverk.
  • har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du:

  • har arbetat som teknikansvarig eller uppdragsansvarig avseende byggnadsverk i tidiga skeden, som exempelvis i lokaliseringsutredningar och väg- eller järnvägsplaner.
  • har arbetat med att framställa arbetsritningar till stål- eller betongkonstruktioner.
  • har arbetat med att upprätta konstruktionshandlingar för tunnlar i enlighet med Trafikverkets regelverk.

Övrig information

Då annonsen kommer ligga under semesterperioden nås rekryterande chef Erik Sundgren bäst på mobilen 0700071127 under perioden vecka 34-36. De första intervjuerna kommer att hållas via Skype under vecka 38. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt, kan resor i tjänsten bli aktuella.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef Erik Sundgren,
0101237864

ST Airi Larsson,
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult,
0101232824

SACO Roxan Saleh,
0101236222