Logga in
Logga in

Avdelningschef Verksamhetsstyrning, verksamhetsområde Trafik

Verksamhetsområde Trafik på Trafikverket genomför nu en betydande omorganisation för att stärka strategisk styrning och leveranser till kunderna.

Sök tjänsten

Med renodlade avdelningar och effektivare samarbete över gränserna fokuserar vi på att möta externa förändringar proaktivt. Vår målsättning är att säkerställa operativ effektivitet och beredskap både nationellt och regionalt, oavsett utmaningar. Vi söker nu sju engagerade och kompetenta avdelningschefer som vill vara med och leda denna utveckling vidare! Syftet med avdelningen är att skapa en tydlig och effektiv styrning med ett helhetsperspektiv. Genom att samordna kravhantering, utveckling, förvaltningsstyrning och kvalitetsstyrning stärker vi vår strategiska förmåga inom verksamhetsområdet Trafik och skapar en dynamisk och flexibel organisation. Vi säkerställer också en stark intern och extern representation av våra medarbetare, vilket bygger förtroende och synlighet. Dessutom utvecklar vi stödjande system och processer som inte bara kan förvaltas och utvecklas, utan även göras tillgängliga och återanvändas, vilket garanterar långsiktig hållbarhet och effektivitet. Med denna helhetsstrategi optimerar vi vår verksamhet och befäster vår position som en innovativ och ledande aktör inom branschen.

Om jobbet

Avdelningen Verksamhetsstyrning kommer ha uppdraget att hålla ihop arbetet kring analyser, strategier, styrning, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling inom verksamhetsområdet Trafik. I tjänsten ingår även ansvaret för ekonomistyrning och uppföljning. Denna nybildade avdelning med dessa inbakade funktioner kommer göra så att man får en helhetssyn över verksamhetsområdet Trafiks kravbild och gränssnitt och det kommer bli ett verksamhetsområde som skapar värde för kunder, samhälle och uppdragsgivare.

Den nya inrättade avdelningen kommer ha till uppgift att samla och stärka den strategiska och taktiska/operativa förmågan kring process- och förvaltningsstyrning samt samla och stärka analysförmågan. Avdelningen ansvarar för portföljstyrning och bidrar med stöd, kontroll, beslutshantering och prioriteringar av inkommande initiativ, samt skapar agila team för förvaltning och utveckling.

Som avdelningschef leder, planerar samt följer du upp avdelningens arbete så att denna bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot de satta verksamhetsmålen. I rollen som chef skapar du förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet, där dina medarbetare kan fullgöra sitt uppdrag. Du stödjer och utvecklar dina medarbetare genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. Som chef förväntas du driva förändringar vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete.

Du rapporterar till trafikdirektören och utöver avdelningens arbete har du också en viktig uppgift i avdelningens ledning och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt. I avdelningen ingår 4 enhetschefer, stab och ca 70 medarbetare.

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har:

 • högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp/120 p inom ett för uppdraget relevant område. Alternativt så har du annan utbildning i kombination med vad Trafikverket bedömer som för tjänsten relevant erfarenhet
 • Erfarenhet av utvecklingsstyrning- och förvaltningstyrning, nyttorealisering samt portföljstyrning
 • goda kunskaper och erfarenhet av ekonomistyrning och avvikelsehantering samt frågor rörande ledningssystemet
 • erfarenhet av ledningsarbete på strategisk nivå i en större verksamhet med flera års erfarenhet från chefsroll med personalansvar, resultatansvar, prognostisering och uppföljning
 • aktuell erfarenhet av att leda genom andra chefer
 • erfarenhet av att driva strategiska utvecklings- och förändringsarbeten
 • erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete

Det är meriterande om du har

 • Erfarenhet av kravhantering, både nationellt och internationellt
 • Kunskap om digitaliering och arkitektur
 • god förståelse för samverkan med arbetstagarorganisationer
 • god förståelse för operativ flödesbaserad verksamhet som är aktiv 24/7

För att lyckas i det här uppdraget krävs att du har erfarenhet av arbete med analys och styrningsfrågor och drivs du av att vilja utveckla, förändra och effektivisera. Du är en teamspelare som är trygg i ditt ledarskap och vågar ta ansvar. Du har god analytisk förmåga och är lösningsorienterad. Du är van att arbeta strategiskt men har även förmågan att applicera det i verksamheten.

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Du arbetar nationellt, därför är resor inom Sverige ett naturligt inslag i ditt arbete.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner samt styrelserekrytering. Frågor om tjänsten besvaras av Ulrica Pantzar 070-767 77 75, ulrica.pantzar@poolia.se eller Charlotte Ahlquist 073-506 72 05, charlotte.ahlquist@poolia.se.

Sista ansökningsdag är 2024-08-25. Du kan söka tjänsten via Trafikverkets hemsida alternativt kan du skicka in en intresseanmälan via hemsida: https://pooliaexecutivesearch.teamtailor.com/

Ansökan

Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Anna Ericsson,
0101238190

SEKO: Anders Kemi,
0703462361

ST: Bengt Gruvman,
0101231346

SACO: Svante Lennerstedt,
0101244241