Logga in
Logga in

Förvaltare tillgångsförvaltning av broar

Vill du kunna göra skillnad på riktigt? Vill du vara med att driva arbetet med Trafikverkets, samhällets samt totalförsvarets behov av förmågor i normalläge, kris, säkerhetspolitisk kris och höjd beredskap?

Sök tjänsten

   Då kanske vi har tjänsten för dig! Som förvaltare är du är med och driver, koordinerar och realiserar arbetet med att utveckla Trafikverkets beredskapsförmåga.   

Om jobbet

I din roll som förvaltare så arbetar du med vår tillgångsförvaltning vilket innebär att anskaffa, använda, underhålla samt avveckla vårt matriel. Detta gör du genom att planera, genomföra och följa upp inom ramen för förvaltning.

Arbetsuppgifterna erbjuder bredd och variation, och innefattar bland annat följande:

 • Upprätta samt planera, genomföra och följa upp förvaltningsplaner
 • Rita i AutoCAD, både 2D- och 3D-ritningar
 • Driva broprojekt från start till slut
 • Övergripande administrativt stöd i enhetens arbete, inklusive agera som förbindelse mellan Trafikverkets egna verksamhetsområden samt externa myndigheter och företag
 • Inköp av exempelvis delar till brosystem, utrustning och förbrukningsmateriel till förråden
 • Hjälpa till med upphandlingar av beredskapsmateriel, tekniska system och produktionshjälpmedel (fastigheter, fordon och maskiner)
 • Till viss del, operativt arbete vid brobyggnationer för att få materiel- och verksamhetskännedom och att vara en resurs vid bromontage

Dina kollegor finns runt om i landet, verksamheten är nationell och en stor del av ditt arbete sköts på distans. Verksamhetens kunder finns både inom och utanför Trafikverket, därför är kunddialog, service och affärsmässighet viktigt för att lyckas i detta uppdrag. Självklart ingår många kundkontakter i din roll som förvaltare, vilket betyder att du både kan använda och bygga ditt nätverk! Eftersom verksamheten är under uppbyggnad och utveckling, söker vi nu en förvaltare som är utvecklingsorienterad och vill driva verksamheten framåt.

Kvalifikationer

Du är en förvaltare som skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Genom ditt engagemang och din delaktighet levererar du resultat och driver både avdelningen och samhällsutvecklingen framåt. Du har modet att utmana och ifrågasätta, och du skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har:

 • Universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och aktuell erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • Har aktuell erfarenhet av arbete med brobyggnationer
 • Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Körkort för bil med manuell växellåda

Det är meriterande om du:

 • har erfarenhet av att arbeta i och med tillgångsförvaltning i en myndighet
 • har kunskaper inom och erfarenhet av byggarbetsmiljö
 • har kunskaper inom entreprenadjuridik och/ eller offentlig upphandling
 • har erfarenhet av utredningsarbete, beredningar och remisser
 • har kunskaper i AutoCad
 • har erfarenhet av arbete med tillfälliga broar

Övrig information

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Solna, Gävle.

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet, tester planeras att skickas ut v.33.

De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 35.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.

Trafikverkets Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter och verksamheten drivs i bolagsliknande former. Vårt uppdrag är att ansvara för Trafikverkets fordonspark och beredskapsresurser. Detta inkluderar förvaltning av verksamheten som järnvägsföretag, leverera och hyra ut spårfordon och vägfordon. Uppdraget omfattar även att leverera beredskapsresurser som bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Fordonsresurser ska vara en resurs i samhällets krishantering.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Robert Andersson,
0101241742

SEKO: Åke Ottosson,
0101242839

ST: Ami Åreng,
0101258002

SACO: Bengt Skärlén,
0101231366