Logga in
Logga in

Chef Systemförvaltning på Verksamhetsstyrning

Vill du vara med på den fortsatta transformationsresan av trafikverkets underhållsverksamhet mot en modern och innovativt underhållsverksamhet?

Sök tjänsten

Nu söker vi dig som vill bli chef för vår nya enhet Systemförvaltning underhållsdata på verksamhetsområde Underhåll! I syfte att stärka vår verksamhet genomförs nu en omorganisation där vi samlokaliserar förvaltarna av några av våra största trafikslagsövergripande underhållssystem till en enhet, med en sammanhållande enhetschef. Vi söker dig som med vilja och engagemang är redo att kliva in i en betydande ledarroll och vara en del av vår resa att utveckla en modern och innovativ underhållsverksamhet.

Om jobbet

Verksamhetsområde Underhåll har under flera år utvecklat och påbörjat en implementering av ett nytt gemensamt underhållssystem och vi står nu mitt i en spännande transformation av verksamheten.

Tillsammans med dina medarbetare ansvarar ni för att förvalta detta nya underhållssystem och andra centrala system. Ett arbete som sker i nära dialog med den fortsatta utvecklingen av det nya systemet. Arbetet sker inom ett förvaltningsobjekt där uppdraget är att säkra så att leveranserna från förvaltningsobjektet fungerar på ett optimalt sätt och motsvarar verksamhetens behov. I ansvarsområdet ingår att arbeta aktivt för att de systemen utvecklas och används på ett enhetligt, effektivt och tillförlitligt sätt med syfte att vara ett starkt stöd till verksamheten.

Uppdraget innebär bland annat att

  • ansvara för att leda planeringen och uppföljningen av förvaltningens leveranser så att vi genom aktivt och lyhört samarbete verkar för Trafikverkets samlade resultat
  • säkerställa att förvaltningsobjektet har rätt resurser (ekonomiska och personella) för att uppnå målen i förvaltningsplanen
  • samla in och prioritera behov för att utforma och säkerställa ändamålsenligt och effektivt stöd till verksamheten
  • identifiera och föreslå nödvändiga utvecklingar och anpassningar av arbetssätt och systemlösningar för att uppfylla externa och interna krav och önskemål

Arbetet innebär att ansvara för det verksamhetsnära perspektivet och att tillsammans med den tekniska systemförvaltningen och utvecklingen verka för ett ändamålsenligt stöd.

Som chef för systemförvaltning ingår du i avdelning Verksamhetsstyrnings ledningsgrupp. Verksamhetsstyrning omfattar ett sextiotal medarbetare, spridda runt om i landet som kommer vara organiserade i fem underställda enheter, där enheten systemförvaltning består av ett drygt tiotal medarbetare.

Jag som blir din chef heter Robin Backebjörk. Min syn på ledarskap bottnar i individers behov och drivkrafter samt förståelse för hur det egna arbetet bidrar till den samlade leveransen. Jag tror på att öppenhet, tolerans för olikheter samt delaktighet är framgångsfaktorer som skapar trygghet och bidrar till engagemang och motivation. Mina förväntningar på dig som chef är att du bidrar till en kultur som präglas av tillit, samarbete och helhetssyn. Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Kvalifikationer

Vem är du?

Som ledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar, ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du trivs i en roll som ställer krav på strategisk förmåga och strukturerat förhållningssätt.

Du har erfarenhet av att verka i ledningsfunktioner inom i en större myndighet eller kommun, eller i en större organisation inom privat sektor, där samordning mellan olika beslutsnivåer och affärsområden är en central del av arbetet. Du är van att hantera relationen med externa leverantörer, strategisk ledning, systemägare och kunder.

Vi söker dig som

  • har flera års ledarerfarenhet inom aktuellt område med personalansvar, resultatansvar och uppföljning
  • har erfarenhet av arbete med verksamhetsnära IT
  • har erfarenhet av att arbeta strategiskt i en processorienterad, nationellt sammanhållen verksamhet
  • har erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning samt aktuell erfarenhet av att leda förändringsarbete
  • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp inom för tjänsten relevant område eller annan utbildningsbakgrund som vi tillsammans med erfarenhet kan bedöma som likvärdig

Som chef för Systemfövaltning på Verksamhetsstyrning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Du bidrar till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt genom att säkerställa en fungerande infrastruktur idag och i framtiden.

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Robin Backebjörk,
0101242627

SACO: Jonas Sjöholm,
0101238380

ST: Stefan Kratz,
0101241783

SEKO: Urban Haglund,
0101241702