Logga in
Logga in

Enhetschef Väg Stockholm/Gotland

Vill du vara en del av arbetet att ansvara för drift och underhåll av det statliga vägnätet, så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet?

Sök tjänsten

Om jobbet

Som linjechef har du det klassiska chefsuppdraget med budget- och resultatansvar för enheten, men även ansvar för att dina medarbetare både mår bra och levererar. Det innebär bland annat att ta ansvar för tydlig målsättning och uppföljning såväl som arbetsmiljö och utveckling. Du är en del av ledningsgruppen och tillsammans med dina chefskollegor såväl som dina medarbetare arbetar du för att lägga grunden för en professionell styrning av och samverkan med våra leverantörer. På så sätt är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Enheten består av ca 20 medarbetare placerade i Solna och Visby och med en årlig verksamhetsvolym om ca 900 mkr/år.

I din vardag ingår verksamhetsplanering, uppföljning och förändringsledning då vi ständigt arbetar med att hålla organisationen optimerad utifrån de krav projekten ställer.

Verksamheten som bedrivs på enheten är

 • främst genom våra BAS-kontrakt, dessas omfattar främst kortsiktiga åtgärder som huvudsakligen syftar till att hålla vägen framkomlig för trafik, exempelvis vinterväghållning, skötsel av grus- och belagda vägar, röjning och slåtter av vägslänter
 • skötsel av tunnlar, utveckling av vägnätet i form av förbättringar och miljöåtgärder
 • tjänsten VägAssistans och upprätthållande av vägmarkering samt beläggningsverksamhet

Vi tror att nyckeln till framgång är att du som erfaren ledare har en ständig kommunikation med dina medarbetare såväl som med projekten de stöttar samt att du har en god förståelse för ramverket vi verkar inom.

"Jag som blir din chef heter Stefan Lindgren och driver verksamheten framåt med fokus på resultat samt med stor tillit till mina chefers förmåga och vilja att ta ansvar för samt utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!"

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Vi söker dig som har

 • en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom teknik eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • flerårig aktuell och relevant chefserfarenhet med personalansvar
 • goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
 • god erfarenhet av entreprenadjuridik och upphandling
 • erfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
 • erfarenhet från anläggningsbranschen
 • körkort för personbil

Vi ser det som meriterande om du har

 • erfarenhet av beställarrollen och lagen om offentlig upphandling
 • relevant erfarenhet kring projektarbetsformen
 • att leda förändrings- och utvecklingsarbete
 • arbete med tillgångsförvaltning inom infrastruktur
 • erfarenheter av att hantera och medverka i media
 • erfarenhet av underhållsverksamhet inom väg

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

#LI-Hybrid

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Ansökan

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Stefan Lindgren,
0101238344

: Jonas Sjöholm,
0101238380

: Stefan Kratz,
0101241783

: Urban Haglund,
0101241702