Logga in
Logga in

Nationell miljöspecialist energi och klimat

Som miljöspecialist inom energi och klimat är du med i arbetet att minska klimatpåverkan i transportsystemet och stödja utvecklingen av energieffektiva och klimatneutrala lösningar i våra väg- och järnvägsanläggningar.

Sök tjänsten

Om jobbet

Det här är en möjlighet för dig som har ett stort intresse för energi- och klimatfrågor och en vilja att tillsammans med oss utveckla området och stärka miljöarbetet i underhållet av våra vägar och järnvägar. Du kommer att stödja och vägleda underhålls verksamhet nationellt i frågor kopplade till klimatpåverkan. Du är med och utvecklar arbetet inom energi- och klimatområdet och bidrar med din specialistkunskap i många olika projekt och samarbeten, tillsammans med både projektledare och entreprenörer. Det innebär bland annat strategiskt arbete med utveckling av klimatkrav, arbetssätt och verktyg för att öka och utveckla vår kunskap inom området.

Trafikverket kan som en ledande beställare påverka branschen och utvecklingen av energi- och klimatsmarta lösningar och infrastruktur i både egen och upphandlad verksamhet. Att följa upp de växthusgasutsläpp som vi genererar är ytterligare en viktig uppgift för att säkerställa att vi når klimatmålen. Där ingår dels löpande krav på rapportering av verksamhetens klimatpåverkan men även behov av att utveckla rapporteringen.

Du kommer att ha ett nära samarbete med andra miljöspecialister, även om arbetet i sig är självständigt. Arbetet ger dig förutsättningar för en bred samverkan och utbyte av erfarenheter i ett stort nätverk av miljöspecialister och andra kompetenser både inom och utanför Trafikverket - såväl regionalt och nationellt som internationellt. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation är resor ett naturligt inslag i verksamheten.

I arbetet kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med andra myndigheter, organisationer och externa samarbetspartners. I rollen ingår att löpande följa lagstiftningen och utvecklingen inom ämnesområdet, delta i arbetet med regelverk och svara på frågor från allmänheten. Du kommer också att delta i och genomföra forsknings- och innovationsprojekt inom energi- och klimatområdet samt svara på inkomna remisser. Vi är en lärande organisation där löpande utbildning och information inom området är en viktig del i arbetet för att höja kompetensen i organisationen.

Kvalifikationer

Vem är du?

Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med olika personer och intressenter. Du engagerar din omgivning och förmedlar ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du tar egna initiativ och har en analytisk förmåga, är strukturerad och kan planera ditt arbete väl, eftersom du kommer att arbeta i flera parallella projekt och aktiviteter.

Vi söker dig som

 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig arbetslivserfarenhet från arbete med energi och klimatfrågor
 • har erfarenhet av att samordna eller leda projekt
 • har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är ett plus i kanten om du

 • har erfarenhet av miljöarbete eller energiförsörjning kopplat till vägar och järnvägar
 • har erfarenhet av arbete med energi- och klimatkrav i en större organisation
 • har erfarenhet och kunskap om drivmedel och maskiner i entreprenadarbete
 • har erfarenhet av forskning- eller utvecklingsprojekt

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Tidplan:

 • Webbaserade tester skickas i samband med att ansökningstiden går ut
 • Vi återkopplar i början av vecka 12 om du går vidare till intervju eller inte
 • Intervjuer sker digitalt

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-Hybrid

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Sara Paulsson,
0101234981

SACO: Jonas Sjöholm,
0101238380

ST: Stefan Kratz,
0101241783

SEKO: Urban Haglund,
0101241702