Logga in
Logga in

Nationell specialist inom civil beredskap

Vill du vara med på en utvecklande resa att bygga upp krishantering och civil beredskap inom Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll? Då kanske är du vår nya kollega - läs nedan och sök jobbet!

Sök tjänsten

Om jobbet

Underhåll är det verksamhetsområde på Trafikverket som ansvarar för att göra Sverige närmare genom säkra och tillgängliga vägar och järnvägar som tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden. I vårt ansvar ingår omkring 10 000 mil statlig väg och 14 200 km järnväg, vilket gör det naturligt för oss att identifiera utveckling av arbete med säkerhetsskydd och tillgångsförvaltning som en viktig och kritisk aktivitet.

Enheten Skydd och beredskap har ett övergripande samordningsansvar för civil beredskap, vilket innebär att enheten inriktar, stödjer, utvecklar och följer upp verksamhetsområdets sammantagna insatser inom området civil beredskap. Som nationell specialist inom civil beredskap kommer du att vara en viktig del i detta utvecklingsarbete - för att stärka förmågan att hantera fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst väpnad konflikt. Tjänsten innefattar bland annat att delta i olika utvecklingsarbeten och övningar med andra verksamhetsområden inom Trafikverket, såväl nationellt som regionalt.

Vi som arbetar på enheten är c:a 18 medarbetare; strateger, specialister, samordnare och handläggare. Enhetens medarbetare finns placerade i stora delar av landet. Resor inom Sverige kommer att förekomma i tjänsten.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi är en nybildad enhet som är under utveckling och du kommer att vara en viktig del i denna förändringsresa med stora möjligheter att påverka. Du kommer att arbeta nära strategerna inom krisberedskap och totalförsvar och vara deras operativa stöd gentemot övriga delar av verksamhetsområde Underhåll avseende krisberedskap och totalförsvarsplanering.

Till din hjälp i arbetet kommer du att ha ett nätverk av beredskapssamordnare och specialister som är utplacerade i verksamhetsområdets olika delar där det operativa arbetet med krisberedskap och totalförsvarsplanering utförs.

"Jag som blir din chef heter Fredrik Croona och är en positiv person med en prestigelös ledarstil och jag går snabbt från tanke till handling. Jag motiveras av att arbeta med självständiga medarbetare som är lyhörda och villiga att dela med sig av sin kompetens".


Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen behöver du ha god analytisk förmåga att se komplexa sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Du kommer att ha mycket dialog och samverkan med både interna och externa parter där det blir viktigt att vara smidig i din samverkan samt kunna arbeta för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. En annan viktig egenskap är din förmåga att anpassa dig till nya eller ändrade förutsättningar. Det civila försvaret utvecklas i snabb takt och därför behöver du vara bra på att målorienterat hantera osäkerheter eller förändringar längs vägen.

Vi söker dig som har:

  • en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot krisberedskap och/eller civilt försvar, alternativt annan utbildning som vi - kombination med arbetslivserfarenhet - bedömer väga upp utbildningskravet
  • minst två års erfarenhet i närtid av att samordna och leda projekt/ uppdrag/ processer inom området krisberedskap och/ eller civilt försvar, inom en större organisation
  • goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift
  • giltigt körkort för personbil.

Vi ser det som meriterande om du har :

  • erfarenhet i näritd av att arbeta inom området krisberedskap och/ eller civilt försvar på en myndighet och/ eller offentlig förvaltning
  • goda kunskaper om att hantera hemlig information enligt gällande regelverk och bestämmelser.
Övrig information

På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer därför att ligga till grund för vårt första urval. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Vid nästa steg i rekryteringsprocessen används webbaserade tester som ännu ett kompetensbaserat verktyg i strävan efter objektiva och rättvisa bedömningar.

Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt under v. 40. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade att äga rum under den 16-18 oktober. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post. Vi använder främst mejl (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla gärna din inkorg och även skräppost regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Trafikverket är stolt över att nyligen ha blivit rankad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss är det högt prioriterat att du kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll och att du har en sund balans mellan arbete och fritid. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten arbetar du under förtroendearbetstid och det finns också möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rekryterande chef: Fredrik Croona,
0101244210

SACO: Jonas Sjöholm,
0101238380

ST: Stefan Kratz,
0101241783

SEKO: Urban Haglund,
0101241702