Logga in
Logga in

Teknisk specialist inom entreprenadmaskiner & fordon i arbete på spår

Är du vårt nya expertstöd inom arbetsredskap och järnvägsfordons tekniska gränssnitt mot infrastrukturen vid arbete i spåranläggningen?

Sök tjänsten

Vi är ett team med olika erfarenheter som har ett tydligt gemensamt mål - att arbeta med att höja riskförståelsen och tillämpningen avseende trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Vår enhet består av 9 kunniga medarbetare, och vi behöver nu förstärka oss med ytterligare en teknisk specialist! Häng med på resan att utveckla trafiksäkerheten inom arbete i spår för Trafikverket!

Om jobbet

Som teknisk specialist är du verksamhetens expertstöd i regelverk kopplat till spårgående fordon i arbetsläge, tunga spårgående arbetsmaskiner och arbetsmaskiner. Vi stödjer verksamheten genom att beskriva kravbilden hos Trafikverket, EN-standarder, förordningar och andra myndigheters krav. Vi bevakar även att maskindirektivet tillämpas i järnvägsmiljön. Detta omfattar hela området människa, teknik och organisation. Arbetet innebär ett samspel mellan tekniska krav på fordon och entreprenadmaskiner och de operativa kraven inom järnvägen. Det innebär bland annat att kunna svara upp mot de direkta tekniska kraven och tolka eventuella frågor som inkommer från t ex entreprenadbranschen, projektledare och arbetsplatskontrollanter samt besiktningsorganisationer. Idag är vi ett team med olika ansvarsområden som stödjer varandra. För de större regelverken arbetar vi i delgrupper med minst två personer men fortfarande med en ansvarig för respektive uppgift/regelverk/rapport. Målsättningen är att kombinera en trafiksäkerhetsspecialist med en teknisk specialist, där maskinella resurser används i arbete.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Ta fram och revidera nationella regler för järnväg främst avseende trafiksäkerhetsbestämmelser. Detta sker i ett kontinuerligt arbete som följer en årscykel.
 • Utreda, följa upp och stödja både interna och externa intressenter kopplat till regelverken för arbete i spår och maskinella resurser för underhåll av järnväg.
 • Samverka och stödja Trafikverkets interna intressenter.
 • Samverka med relevanta branschorganisationer utanför Trafikverket.
 • Presentera och föra dialog med olika intressenter både inom och utom Trafikverket.
 • Hantera ärenden kopplat till de regelverk som förvaltas.
 • Initiera och delta i remisshantering inom- och utom Trafikverket.
 • Bereda underlag och delta i europeiskt normeringsarbetet (EN) kopplat till våra regelverk. Främst för våra maskinella resurser. 
 • Delta i arbetet med kompetenskravsspecifikationer för utbildning kopplat till aktuella regelverk.
 • Granska besiktningsorganisationer som söker godkännande för besiktning.
 • Viss administration ingår som hantering av försäkran och deklaration av entreprenadmaskiner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fantasi och med hjälp av den kan förutse risker och konsekvenser för att förbättra säkerhetsmedvetandet och trafiksäkerheten vid arbeten i spår. Du har ett högt riskmedvetande vilket speglar ditt sätt att arbeta och kommunicera för att kunna belysa olika intressen och perspektiv. För att lyckas i den här rollen behöver du vara trygg i din profession och våga stå upp för trafiksäkerhetsperspektivet och de tekniska aspekter som du hanterar. Det innebär att du behöver vara tydlig i din kommunikation och kan föra ett sakligt resonemang samtidigt som du är lyhörd gentemot andras intressen. Du behöver också muntligen kunna presentera komplicerad eller invecklad information på ett enkelt sätt.

Arbetsuppgifterna kräver en god analytisk förmåga där du även skriftligt ska kunna sammanställa och dokumentera dina framarbetade slutsatser på ett adekvat sätt. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt. Arbetet kopplat till regelverket bedrivs ofta i team om två eller flera, därför är din samarbetsförmåga avgörande för att vi ska kunna uppnå förväntad leverans.

Vi söker dig som har:

 • en högskole- eller civilingenjörsutbildning med teknisk inriktning alternativt relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer motsvara utbildningskravet för tjänsten
 • teoretisk eller praktisk erfarenhet av kvalificerat arbete inom järnvägssystemet. Det innebär att du har förmåga att sätta de operativa och tekniska villkoren för järnvägen i ett sammanhang, i kombination med arbetsmaskiner och dess risker.
 • teoretisk eller praktisk erfarenhet av spårgående maskiner i arbetsläge eller entreprenadmaskiner inom spårområdet.
 • teoretisk eller praktisk erfarenhet av arbete i och kring spårmiljö med dess tillämpning och risker.
 • goda kunskaper i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska.

Det är önskvärt och ses som ett plus i kanten om du har:

 • erfarenhet i en roll som inneburit framtagande av kvalificerad dokumentation i form av exempelvis PM, beslutsunderlag, tekniska rapporter och krav, utredningar eller liknande.
 • kunskap om säkerhetsbevisning för områdena trafiksäkerhet, arbetsmaskiner eller maskinkonstruktion.
 • erfarenhet av tillämpning av maskindirektiv och berörda EN-standarder och TSD:er.
 • praktisk erfarenhet av riskanalys och riskhantering.
 • Annan erfarenhet av arbete med spårgående fordon eller arbetsmaskiner i entreprenad. T ex kontrollbesiktning, underhåll, konstruktion eller direkt arbete med maskiner i produktion.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.


Ansökan

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!Sök tjänsten

Rekryterande chef: Roger Nordin,
0101243082

SACO: Jonas Sjöholm,
0101238380

ST: Stefan Kratz,
0101241783

SEKO: Urban Haglund,
0101241702