Logga in
Logga in

Johanna – testledare

Johanna Reyier började som konsult och anställdes 2019 på Trafikverket som testledare inom it. Hon är med i flera initiativ – bland annat ”Hack for Trafikverket”.

– Trafikverket digitaliserar järnvägen och har många teknikskiften på gång. Att vi har en av landets största it- och telekomavdelningar tror jag inte det är många som vet. Vi är med och stöttar alla verksamhetsområden på myndigheten så att människor kommer fram smidigt, grönt och tryggt, säger Johanna.

Vad jobbar du med?
– Jag koordinerar en grupp som gör belastningstester på mjuk- och hårdvara inom Trafikverkets it-miljö. Det handlar både om befintliga och kommande applikationer och system. Jag får en övergripande insyn i nya projekt och it-lösningar varje dag. Att bli insatt i nya projekt och hela tiden lära mig något nytt är sporrande. Jag ingår även i projektgruppen för vårt hackathon ”Hack for Trafikverket”. Där tar vi in intresseanmälningar från hela Trafikverket. Personer från olika delar av myndigheten sitter ner i smågrupper och utvecklar idéer inom datadriven innovation som de till vardags kanske inte hinner med. De träffas digitalt under två dagar i maj och vi utgår från ”Målbild 2030 – tillgänglighet i ett hållbart samhälle”. En del lösningar utgår från myndighetens stora tillgång till öppna data.

Hur anser du att dina intressen tas tillvara på?
– Jag är exempelvis med i juniora rådet som vi på it-avdelningen har startat. Vi pratar mycket om egenutveckling med en mentor, och kommer även med inspel till ledningsgruppen inom it. Det är många personer som har blivit lyfta via initiativet.

Vad är det roligaste med att jobba på Trafikverket?
– Jag får insyn i många projekt. Om du har viljan kommer du att utvecklas åt det håll du vill. Och det känns bra att vara en del av att Sveriges infrastruktur förbättras och utvecklas framåt. Det påverkar dig och mig privat. Infrastrukturen gör att transporter fungerar och alla människor kan ta sig runt i landet.

Namn: Johanna Reyier
Titel: Testledare
Utbildning: Högskoleingenjör i grafisk teknologi och design, Högskolan Dalarna.