Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vuodjinduođaštus ja vuodjingeahččaleapmi

Johtolatdoaimmahaga vuodjingeahččalankantuvrras dagat máhttogeahččaleami ja vuodjingeahččaleami vuodjinduođaštusa dihte biilii, mohtorsihkkelii, guorbmebiilii, bussii ja mopedii. Sáhtát maid ovdamearkka dihte dahkat máhtto- ja vuodjingeahččalemiid táksivuoddji dohkálašvuhtii.

Dieđuid vuodjin- ja vuoddjiduođaštussii gávnnat Körkortsportalenis. Doppe lea diehtu ruoŧa- ja eŋgelašgillii.

Körkortsportalenii

Diŋgo vuodjingeahččaleami

Sáhtát diŋgot áiggi máhtto- ja vuodjingeahččalemiide bálvalusa Diŋgo geahččaleami (geahča sváldasa vuolil) dahje oastibálvalusas jus guoská vuoddjigeahččaleapmái.

Min oastibálvalusa vuoddjigeahččaleami dihte tel-nummar lea 0771-17 18 19. Lea rahpput mánnodaga–gaskavahku ja bearjadaga 08.00–16.30.

Loga eanet vuodjingeahččaleamis birra min ruoŧagiel siidduin vuodjingoartta ja vuoddjigeahččaleami birra (sválddis vuolil)

Siidduide vuodjingoartta ja vuoddjigeahččaleami birra (ruoŧagillii)

Ámmátvuoddjigeahččaleapmi

Johtolatdoaimmahaga vuoddjigeahččalankontuvrras dahje vuostáiváldibáikkiin dagat teorehtalaš ja praktihkalaš geahččalemiid táksivuoddjilohpái, ámmátmáhttui johtolatlohpái, ámmátgelbbolašvuođaduođaštus ja togavuoddjiduođaštussii.

Loga eanet Ámmátvuoddjigeahččalemiid birra min ruoŧagiel siidduin (geahča sváldasa vuolil)

Siidduide ámmátgeahččalemiide (ruoŧagillii)