Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetsplats på väg.

Regionala anläggningsdagar 2017

De regionala anläggningsdagarna 2017 genomförs den 16 mars–5 april i Göteborg, Malmö, Stockholm, Luleå och Gävle.

Under det nya namnet Anläggningsforum samarbetar Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen för att utveckla anläggningsbranschen. Arbetet bedrivs i gemensamma projekt inom sex olika teman, produktivitet, innovation, arbetsmiljö, klimat och miljö, social hållbarhet och kompetensutveckling för att bidra till:

 • en attraktiv och säker anläggningsbransch
 • kostnadseffektiv infrastruktur
 • hållbart byggande och förvaltning.

Under dagarna får du ta del av våra resultat och ges en inblick i pågående och kommande arbeten. Du får även möjlighet att bidra med synpunkter och förslag till utvecklingen av branschen.

Tid och plats

Under våren genomförs regionala anläggningsdagar 2017 på följande platser:

 • Göteborg 16 mars – Scandic Hotel Opalen
 • Malmö 21 mars – Malmö Arena
 • Stockholm 22 mars – Näringslivets Hus, Storgatan 19
 • Luleå 29 mars – Nordkalotten
 • Gävle 5 april – Clarion Hotel Winn

Program

Blocken omfattar en genomgång av aktuellt ämne. Efter presentationen öppnar vi för dialog i olika former. Dagen bygger på ditt aktiva deltagande – ta chansen att lyfta dina frågeställningar och delge oss dina synpunkter – det behövs i det fortsatta arbetet.

8.30 – 9.00 Registrering och kaffe

9.00 – 12.00 Välkommen!

 • Vad är Anläggningsforum? Bakgrund och syfte, avsiktsförklaring, arbetssätt, temagrupper etc.
 • Minimeríng av riskkostnader i entreprenader och projekteringsuppdrag
 • Leveranskvalitet i projekteringsuppdrag
 • Tidplaner med verifierade ledtider
 • Ombudsrollen, Vitesmodeller (information)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00

 • Byggplatsuppföljning
 • Kontraktsmodell Hög och Samverkan Bas
 • Sociala krav
 • Arbetsmiljö
 • Är vi på rätt väg?
 • Summering och avslut