Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Högbron över Sundsvallsfjärden. Foto: Johan Sagmo

Klimatkrav och klimatkalkyl för kommuner och regioner, 21 april, 5 maj och 26 maj

Den 21 april, 5 maj och 26 maj erbjuder Trafikverket informationstillfällen om vårt klimatarbete, hur vi ställer klimatkrav i upphandlingar för anläggningsarbeten och om klimatkalkylsverktyget. Det är ett ämne per tillfälle.

Ambitionen är att genom informations- och kunskapshöjande åtgärder få fler aktörer inom offentlig sektor att arbeta med klimatkrav i sina upphandlingar inom infrastrukturområdet.

Trafikverkets klimatarbete och klimatmålen, 21 april

Första tillfället riktar sig till dig som vill veta mer om Trafikverkets övergripande klimatarbete och hur vi kopplar klimatmål för transportinfrastruktur till Sveriges klimatmål, samt hur målen implementeras i vårt dagliga arbete.

Tid och plats

Tisdag 21 april klockan 9.30–11.00, anmälan senast 14 april. Mötet hålls via Skype och spelas in för att kunna ses i efterhand.

Klimatkrav för kommuner och regioner, 5 maj

Andra tillfället riktar sig till dig som vill ha en fördjupning i vilka krav Trafikverket ställer i upphandlingar av underhålls- och investeringsprojekt och hur dessa följs upp. Vi hoppas att ni som projektleder anläggningsarbeten eller arbetar med att upprätta, implementera och hantera krav har särskild nytta av att delta.

Tid och plats

Tisdag 5 maj 9.30–11.30, anmälan senast 1 maj. Mötet hålls via skype och spelas in för att kunna ses i efterhand.

Klimatkalkylverktyget, 26 maj

Tredje tillfället riktar sig till dig som vill veta mer om vårt klimatkalkylverktyg och hur det kan användas i uppföljning av mindre anläggningsprojekt.

Tisdag 26 maj 9.30–10.30, anmälan senast 22 maj. Mötet hålls via skype och spelas in för att kunna ses i efterhand.