Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gods på sjövägen – vad händer? 16 september

En digital resultatkonferens inom ramen för uppdraget Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart.

Arbetet är en del av regeringens godsstrategi. Vid konferensen kommer vi lyfta fram goda exempel från hela Sverige på saker som görs av rederier, hamnar med flera. Trafikverket kommer också ihop med de andra myndigheter som deltar att redovisa vad som händer med de 62 åtgärder som föreslagits i Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart. Vi kommer också titta framåt för att se hur vi tillsammans kan utveckla sjöfarten ytterligare.

Foton av Lena Erixon till väntster och Tomas Eneroth till höger.
Generaldirektör Lena Erixon och infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar i konferensen. 

På konferensen kommer vi att få lyssna på sjöfartsaktörer, och infrastrukturminister Tomas Eneroth pratar om regeringens prioriteringar för gods, och då särskilt sjöfart. Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket, kommer också att ge sin syn på uppdraget och sjöfartens möjligheter.

Datum: 16 september 2021
Tid: 13:00-15:00 via digital mötestjänst

Inbjudan kommer under våren 2021 med ett mer detaljerat program. Vill du redan nu registrera dig som intresserad av detta evenemang klicka på "Registera dig här" nedan.

Program

Inledning
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

Näringsliv och offentlig sektor i samverkan för överflyttning
Johan Wahlström, Sjöfartsverket
Thomas Andersson, Stockholms Hamnar
Carola Alzén, Mälarhamnar
Henric Fuchs, Region Västernorrland
Kristian Kisch, Stora Enso

Från forskning till verklighet
Rein Jüriado, Trafikverket
Henrik Sjöstrand, VTI
Petra Stelling, Region Skåne

Paneldiskussion med Godstransportrådet
Åsa Tysklind, Trafikverket
Ulrika Nilsson, Piteå Hamn
Karolina Boholm, Skogsindustrierna
Rikard Engström, Svensk Sjöfart

Vägen framåt och avslutning
Katarina Norén, GD Sjöfartsverket
Pia Berglund, Trafikverket