Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålet, 22 september 2020

För andra året arrangerar Trafikverket transportsektorns resultatkonferens för klimatmålet. Konferensen direktsänds och bjuder på inspiration, resultat och goda exempel som ökar kunskapen om hur transportsystemet kan bli fossilfritt.

Grönt ljus 2030 hålls den 22 september på Nalen i Stockholm och direktsänds via webb. Om omständigheterna tillåter är det möjligt att delta på plats. Anmälan öppnar under våren.

Programmet startar 10.00 med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon som inledningstalar. Sändning och program gör uppehåll för lunch och sedan fortsätter programmet under eftermiddagen. Programmet publiceras under våren.


Inspiration och bästa lösningarna

Grönt ljus 2030 fokuserar på att visa de bästa lösningarna för att nå klimatmålet – 70 procent lägre utsläpp från inrikes transporter till år 2030, jämfört med 2010.

De goda exemplen återfinns inom områdena transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon och farkoster inklusive elektrifiering, samt förnybara och hållbara drivmedel.

Åtgärderna ska ge stor klimatnytta i närtid och bidra till 2030-målet för att minska transportsektorns utsläpp. Det ska vara åtgärder som har genomförts, som kan skalas upp och som andra kan ta efter så att transportsektorn når ett fast GRÖNT LJUS för klimatmålet 2030.

Företag och organisationer kan bidra med exempel på åtgärder som ger stor klimatnytta i närtid
Åtgärder med stor klimatnytta i närtid

Grönt ljus 2030 – en av flera aktiviteter inom regeringsuppdrag för ett fossilfritt transportsystem
Fossilfri transportsektor – information och kunskap