Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Workshop om pilotprojekt med automatiserade fordon i transportsystemet, 6 november

Välkommen på workshop om pilotprojekt med automatiserade fordon i transportsystemet.

Tid: Den 6 november klockan 9.00-16.00

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Anmälan: senast den 25 oktober. Begränsat antal platser finns.

Pris: Workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Varmt välkomna!

Till anmälan

Den 6 november arrangerar Trafikverket en workshop i Stockholm som riktar sig till aktörer som verkar inom områden kopplade till automatiserade fordon och transporter. Målet är att inhämta kunskap inför kommande RFI (Request for Information) och innovationsupphandlingar och låta flertalet aktörer komma med sin input på vilka krav som ställs på den framtida infrastrukturen och det framtida hållbara transportsystemet. Anmäl dig senast den 25 oktober men gärna så snart som möjligt då det finns ett begränsat antal platser.

Trafikverket vill ta en ledande roll och medverka till att realisera potentialen med nya mobilitetslösningar som kan bli verklighet i och med digitaliseringen av transportsystemet. Ett flexibelt förhållningssätt och tester av olika lösningar och fordon i verkliga miljöer kan reda ut en del frågetecken och minska osäkerheten i utvecklingen. Innan sommaren släppte Trafikverket en färdplan för ett uppkopplat och automatiserat transportsystem där 20 konkreta åtgärder pekas ut. Dessa åtgärder anses ha potential att i praktiken testa hur uppkopplingen och automatiseringen kan bidra till tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Fokus för workshopen kommer ligga på åtgärd 1 – Automatiserad buss mellan noder på landsväg samt åtgärd 3 – Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält. Kort beskrivning av åtgärderna och möjliga frågeställningar finns nedan och även länk till hela färdplanen (åtgärderna beskrivs på sida 41 och 43).

Vi ser gärna en blandning av deltagare från olika typer av organisationer, allt från fordonsindustrin till kommuner, akademin, kollektivtrafikhuvudmän, godstransportörer samt aktörer som jobbar med digital infrastruktur eller på andra sätt verkar inom området med automatiserade fordon och transporter. God insyn och förståelse för både den egna verksamheten och området automatiserade fordon är nödvändig. Målsättningen för workshopen är att tillsammans bredda vår kunskap kring hur automatiserade fordon kan gå från testbanor och låga hastigheter till mer verkliga förhållanden där de kan skapa nytta och där det finns ett behov av nya mobilitetslösningar.

Preliminärt program

Beroende på hur stort intresset är för respektive åtgärd kan programmet komma att modifieras så att åtgärd 1 behandlas under förmiddagen och åtgärd 3 under eftermiddagen. Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet fram till den 30 oktober.

9.00-9.15 Kaffe

9.15-10.00 Välkomna! Inledning av dagen och beskrivning av åtgärderna

10.00-11.30 Introduktion till workshops och gemensam workshop om pilotprojekt med automatiserade fordon

11.30-12.30 Lunch

12.30-15.20 Workshops i grupper – uppdelning beroende på intresse för respektive åtgärd

15.20-16.00 Sammanställning, summering och avslutning av dagen