Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Flera gröna satsningar i Blekinge län

Mycket är på gång för att göra vardagen enklare för dig som besöker, bor eller driver företag i Blekinge län.

Den planerade Sydostlänken, ombyggnad av väg 15 genom Olofström samt av E22 mellan Lösen och Jämjö är bara några exempel på aktuella projekt för att du som cyklar, kör bil eller åker kollektivt ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Detta och mycket annat är på gång i Blekinge län.

Nya gång- och cykelvägar

Under hösten 2018 planerar vi att bygga nya gång- och cykelvägar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för dig som går eller cyklar utmed följande sträckor, klicka på respektive sträcka för att läsa mer:

Bättre järnväg för hållbara transporter

Trafikverket har i uppdrag att bidra till att användningen av fossila bränslen minskar. Vi satsar på hållbara transporter genom att rusta upp banan mellan Älmhult och Olofström (start 2019). Först byter vi ut 40 km spår, i nästa steg elektrifierar vi banan för att göra persontrafik möjlig. Därtill bygger vi en helt ny bana som binder samman Olofström med Blekinge kustbana (start 2024).

Klick på länkarna nedan för att läsa mer om projekten:
Sydostlänken 
Olofströmsbanan

Säkrare för dig som kör

Vi sätter trafiksäkerheten högt. E22 mellan Lösen och Jämjö byggs om till en motortrafikled för att det ska bli smidigare och säkrare att komma fram. För att minska viltolyckor på E22 mellan Norra Binga och Brömsebro byggs ett viltstängsel och en faunapassage. Båda projekten startar 2020.

Riksväg 15 genom Olofström byggs om för att bli säkrare och framkomligare (start 2019). Vi ökar också trafiksäkerheten på väg 28 mellan Uddebygd och Holmsjö (start 2022).

Klick på länkarna nedan för att läsa mer om projekten:
E22 Lösen-Jämjö
E22, Norra Binga–Brömsebro

Väg 15, Olofström
Väg 28, Uddabygd–Holmsjö

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.