Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om nya hastigheter på 120 mil väg för att öka säkerheten

Under 2019 kommer Trafikverket att skylta om hastighetsgränser på vägsträckor runtom i landet. 111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim och 9 mil får höjd hastighetsgräns från 90 till 100 km/tim.

Alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns saknar mitträcken och har mycket trafik. Dessa vägar kommer Trafikverket att skylta om i början av november. Höjningarna sker sedan efter hand som en vägsträcka byggs om till 2+1-väg. Hastighetsgränserna anpassas i hela Sverige. Längst upp i norr sänks hastigheten på cirka 20 mil väg, i västra Sverige sänks den på cirka 25 mil väg och i södra Sverige på drygt 16 mil.

Aktuella sträckor i Blekinge

Väg E22: Väg 736, 745 cirkulationsplats Lösen – väg 753 Jämjö.
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.
Framtida åtgärder längs sträckan: Trafikverket planerar att bygga om E22 mellan Lösen–Jämjö till en motortrafikled. Planerad byggstart är 2021. Ombyggnaden kommer förbättra trafiksäkerheten på sträckan och möjliggöra höjd hastighet.
Läs mer om E22 Lösen-Jämjö

Se karta över anpassade hastigheter i Blekinge (pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster)

Säkrare möten och att rädda liv i trafiken

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

– Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken, säger Sandra Nordahl, enhetschef Nationell Samhällsplanering. Om alla tar sitt ansvar och håller hastigheten kan vi rädda minst hundra liv varje år. Och dessutom: när vi lättar på gasen sparar vi på bränslet och minskar utsläppen.

Regionala dialoger och samverkan runtom i landet

Under våren 2019 inledde Trafikverket processen med regionala dialoger tillsammans med kommuner, regionala planupprättare och andra samhällsaktörer. Därefter skickade respektive region ut sina föreslagna vägsträckor på remiss. Alla remissvar har kommit in och vi har gått igenom dem. Trafikverket har skriftligen bemött remissinstansernas synpunkter. Den 28 oktober beslutade Trafikverket om vilka vägsträckor som ska få ändrade hastighetsgränser. De nya föreskrifterna träder i kraft mellan den 4–6 november och då börjar vi skylta om samtliga beslutade vägsträckor i landet.

Mer information

Läs mer om Trafikverkets hastighetsanpassningar