Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västerdalsbanan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om återupptagande av underhåll på Västerdalsbanan

Trafikverkets styrelse har den 21 juni 2016 beslutat att underhållet på sträckan Rågsveden–Malung i Dalarnas län ska återupptas.

Rågsveden–Malung är en del av Västerdalsbanan, och beslutet att återuppta underhållet är ett resultat av att konkreta planer på att återuppta trafiken har kommit in till Trafikverket. Beslutet möjliggör också att man kan utveckla godsterminalen i Malungsfors, där bandelen norr om Malung upplåts till annan nyttjanderättshavare/infrastrukturförvaltare.

Underhållsinsatserna kan påbörjas omedelbart efter beslutet. Det råder dock en osäkerhet när banan kan vara i trafikerbart skick, då inget underhåll har genomförts de senaste åren. Tidpunkt för en möjlig trafikering av banan meddelas senare via järnvägsnätsbeskrivningen och ingen kapacitet kan medges innan bandelen är i trafiksäkert tillstånd.

En återtrafikering är även beroende av att åtgärder genomförs på sträckan Malung-Malungsfors då det idag inte finns förutsättningar att enbart trafikera Malungs stationsområde med godstransporter.

Såväl kommuner som näringsliv och transportbranschen har efterfrågat möjligheten att köra trafik på sträckan Rågsveden-Malungsfors. Och den åtgärdsvalsstudie vi gjort visar på en samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsamhet för godstrafik på bandelen och därför ska underhållet återupptas, säger Catherine Kotake, regional direktör, Trafikverket.

Trafikverket får fatta beslut om att underhållet ska upphöra på de delar av järnvägsnätet
som förvaltas av staten då trafiken är av obetydlig omfattning (enligt 6 kap 4 § Järnvägsförordningen 2004:526).

Trafikverket får återuppta underhållet om det kan antas att trafik kommer att drivas på järnvägen i tillräcklig omfattning (6 kap 5§ Järnvägsförordningen 2004:526).

Beslutet om att upphöra med underhållet på aktuella bandelar innebär också att Trafikverket kan upplåta dessa med nyttjanderätt (6 kap 7§ Järnvägsförordningen 2004:526) till andra infrastrukturförvaltare.