Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oxbergsbron avstängd - tillfällig bro på plats i sommar

Ett intensivt arbete pågår för att Oxbergsbron ska ha en ersättningsbro på plats till midsommar. Att störa så lite som möjligt är Trafikverkets ambition.

Du som ska resa till Sälenområdet eller till Vasaloppet i vinter måste välja en annan resväg mellan Oxberg och Evertsberg. Väg- och järnvägsbron i Oxberg är avstängd för fordonstrafik och därför omleds trafiken till andra vägar.

Du som kommer söderifrån på väg 70 fortsätter på den vägen istället för att ta av på väg 1025 och över Oxbergsbron. Du fortsätter fram till Älvdalen, där du svänger vänster på väg 1024 mot Evertsberg. För resa söderut från Evertsberg gäller samma omledning omvänt.

Omledningen är 12 km längre och innebär cirka 10 minuter längre resväg. Väg 70 är saltväg och har bra standard. Väg 1024 är jämförbar med väg 1025 i standard. Omledningen är väl skyltad längs vägen.

För att kunna återuppta trafiken så snart som möjligt på Oxbergsbron i Mora kommun pågår nu ett intensivt arbete för att hitta en tillfällig lösning innan en helt ny brolösning finns på plats. Förarbetet med projektering och konstruktion samt byggnation tar cirka sex månader. En preliminär prognos visar att en ersättningsbro kan vara på plats till midsommar.

Trafikverkets ambition är att störa så lite som möjligt och har en löpande dialog med Vasaloppet och Blybergssågen som påverkas av detta. På längre sikt finns planer på att eventuellt ersätta bron med två nya broar, en för respektive trafikslag.

Läs mer om Oxbergsbron

Bakgrund

Vid en besiktning av Oxbergsbron i början av november 2016 konstaterades att bärigheten för både järnvägs- och vägtrafik inte uppfyller de säkerhetskrav som finns. Orsaken är att omfattande skador under bron har observerats, vilket innebär att den inte längre är tillräckligt säker. Bron stängdes för utredningsarbete och för att finna lösningar till hur trafiken kan återupptas igen.

Fakta

  • Oxbergsbron tar både väg och järnväg över Österdalälven vid Oxberg i Mora kommun, bron passerar gränsen mot Älvdalens kommun. Bron är cirka 100 m lång och är en av Sveriges få kombinerade väg- och järnvägsbroar.
  • Vägen: "Vasaloppsvägen" (Mora)– Oxberg–Sälen.
  • Järnvägen: Älvdalen-Mora, endast godståg. Järnvägen öppnades för trafik år 1900. Bron byggdes i samband med det.