Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kajbron öppnas för trafik hösten 2018

Efter ett omtag av arbetet med Kajvägsbron är det nu klart att den kommer att öppnas för trafik hösten 2018. Den nya bron kommer att öka trafiksäkerheten för både bilister och för gång- och cykeltrafikanter.

Efter att Kajvägsbron rasade i juli har ett intensivt arbete pågått för att planera det fortsatta arbetet framåt. Det är många faktorer som gör att tidplanen för arbetet förskjutits. Dels inväntar Trafikverket utredningen av olyckan och dels är det inte möjligt att utföra delar av arbetet under vinterhalvåret då det är tjäle i marken. Till våren när tjälen gått ur marken kan arbetet med själva bron påbörjas.

Den nya Kajvägsbron i Ludvika kommer att öka trafiksäkerheten och även behålla förbindelsen mellan Väsmanstrand och centrum. Bron ska ha två körfält och en gång- och cykelbana vilket skapar en säkrare miljö för både oskyddade trafikanter och bilister.

I början av november kommer tunneln under järnvägen för gång- och cykeltrafik i Stensveden lanseras. Innan årsskiftet kan gång- och cykelporten öppnas för trafikanter, vilket ger en säker passage under järnvägen. I anslutning till denna byggs en ny gång- och cykelväg från bostadsområde till grönområde på andra sidan järnvägen. 

Bakgrund

Formställningen rasade torsdagen den 13 juli. Enligt Landstinget Dalarna skadades sex personer allvarligt. Samtliga är anställda hos underentreprenörer till Skanska. Det handlar om kross- och klämskador och trauma, men ingen fick skador som var livshotande.

Trafikverket, Skanska, Polisen och Arbetsmiljöverket har påbörjat en utredning för att ta reda på vad som orsakade olyckan.