Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg kör genom landskap

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

På uppdrag av regeringen har Trafikverket idag redovisat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033. Förslaget innehåller viktiga investeringar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för både medborgare och näringsliv.

Trafikverket lämnade idag in ett förslag till nationell infrastrukturplan till regeringen. Förslaget möter de direktiv Trafikverket har fått från regeringen. Förslaget är en revidering av nuvarande plan (2018-2029) där samtliga åtgärder genomföras. Beslut tas av regeringen våren 2022.

− Vår prioritering är att vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns och som bidrar till att infrastrukturen utnyttjas effektivt. I regionen ligger flera viktiga investeringar och andra åtgärder som vi fortsätter att planera och genomföra, säger  Catherine Kotake, regional direktör Region Mitt, Trafikverket.

Fortsätter med upprustning, utbyggnad och modernisering av järnvägen
Planen innebär en kraftfull investering i järnvägen med underhållssatsningar på viktiga person- och godsstråk.

− Vi föreslår flera åtgärder som ökar kapaciteten på järnvägen. Samtliga åtgärder i nuvarande plan ska genomföras, men några föreslås få innehållsförändringar eller tidsförskjutning, säger Catherine Kotake.

Exempel:

  • Mittbanan – brobyte, linjerätning, plankorsningar, hastighetshöjningar
  • Dalabanan – mötesstationer, samtidig infart, spåroptimering, plankorsningar
  • Bergslagsbanan – signalåtgärder, plankorsningar, hastighetshöjning 250 km/tim (delsträckor Stockholm-Skellefteå)
  • Ostkustbanan – två dubbelspårsträckor Gävle-Kringlan och Sundsvall-Dingersjö ska genomföras. Gävle-Kringlan föreslås kompletteras med en ombyggnation av Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka, men förslaget är inte helt finansierat under planperioden och innebär en tidsförskjutning.


Trafiksäkerhet prioriteras för väginvesteringar
De flesta av väginvesteringarna i planförslaget syftar till att förbättra trafiksäkerheten, oftast genom mittseparering.  Behovet av trafiksäkerhetsåtgärder är dock fortsatt stort och nödvändiga åtgärder ryms inte i planen.  

− Vi har flera angelägna trafiksäkerhetsobjekt i nu gällande plan och vi föreslår nu ytterligare en sträcka på E14 mellan Blåberget och Matfors, som sluter an till den senaste färdigställda sträckan mellan Sundsvall och Blåberget. Vi måste prioritera de mest effektiva åtgärderna först, vilket blir en utmaning, säger Catherine Kotake.

För ökad trafiksäkerhet fortsätter utbyggnaden av mötesfria sträckor:

  • E45 Vattnäs -Trunna
  • E4 Kongberget- Gnarp
  • E16 Borlänge-Djurås med vissa innehållsförändringar och tidsförskjutningar.
  • E14 mellan Blåberget och Matfors (ny mötesfri sträcka i förslaget).


Med en utökad planeringsram med 10 % föreslås en satsning för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd som innehåller flera angelägna åtgärder för mötesseparering, bland annat på vägar i Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Västernorrland.

Behovet av underhåll är större än tilldelade medel
Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats. Bakgrunden är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tilldelade medel är inte tillräckliga för att vända den negativa tillstånds-utvecklingen på vägnätet.

Läs mer på trafikverket.se/nationellplan