Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med mitträcken
Denna nyhet är äldre än 6 månader

E4 Kongberget – Gnarp kräver ytterligare utredning

E4 Kongberget – Gnarp är en olycksdrabbad del av E4 där Trafikverket vill bygga mötesseparerad väg så fort det går. Det är också ett komplicerat projekt där det återstår många behov att samordna.

45 mil E4 från Stockholm till Härnösand är idag mötesseparerad förutom de ca två milen mellan Kongberget och Gnarp. För att få en trafiksäker väg med god framkomlighet längs hela sträckan är den aktuella delen viktig att åtgärda.

Samtidigt finns det viktiga miljöaspekter och motstående behov på sträckan som måste utredas och sammanvägas innan projekteringen kan fortsätta. Passagen förbi vattentäkten i Harmånger är extra besvärlig då uttagspunkten ligger mycket nära befintlig väg och alternativa lösningar för vattenförsörjningen är begränsade. En framtida ombyggnad av Ostkustbanan är ytterligare en aspekt som behöver tas med i beräkningen.

Eftersom det finns flera frågor kvar ser vi ett behov av att fördjupa de utredningar som gjorts i tidigare skeden. Det innebär att vi också kommer att hålla nya samråd om val av korridor för ny sträckning av E4.

– Vi är ytterst angelägna om att öka trafiksäkerheten på den här sträckan så snart det går, men vi måste lösa det på ett bra sätt, säger Kerstin Holmgren, projektledare. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt vid val av lösning och att vi gör en bra sammanvägning mellan olika intressen i området.

Det som händer nu är förnyade utredningar och samråd. Boende får också ett informationsblad i brevlådan och kan följa arbetet på projektets webbsida.