Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår ökad säkerhet och framkomlighet i Mittnorrland

Mittseparering på E4, ökad godsmängd på järnväg mellan Söderhamn och Kilafors och dubbelspårsträckor på järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm. Det är några av de förslag som Trafikverket idag presenterade i den nationella planen för transportsystemet.

Nu har Trafikverket lämnat in förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen. Trafikverkets Region Mitt, som omfattar Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland, har föreslagit åtgärder för att ge förutsättningar för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Näringslivet behöver förutsägbara flöden

Trafikverket vill utveckla och underhålla infrastrukturen för att underlätta näringslivets behov av förutsägbara flöden. Genom att skapa nya förutsättningar för ökad godsmängd på järnväg och genom effektivare utnyttjande av kust- och stambanan via Söderhamn-Kilafors ska förslaget öka kapaciteten på båda banorna. Trafikverket vill också öka investeringarna i systemet genom Västeraspby-Långsele, för att stärka förutsättningarna för industrierna vid kusten och ge omledningsmöjligheter. 

Persontrafik på järnväg

Efterfrågan på resande med järnväg ökar, både det långväga och det regionala. Region Mitt har expansiva städer och dynamiska arbetsmarknadsregioner som behöver förutsättningar för fortsatt utveckling. Därför vill Trafikverket stärka kapaciteten på Ostkustbanan (Stockholm-Sundsvall) med två dubbelsspårssträckor. Det skapar förutsättningar för ökade hastigheter på Mittbanan, Dalabanan och Bergslagsbanan.

Säkrare vägar

I Trafikverkets plan ingår också en fortsatt utbyggnad av ett säkrare vägsystem. För Region Mitt handlar det framför allt om mittseparering på farliga sträckor på E4, E14 och E16, Riksväg 56.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018. 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.

Läs mer om nationell plan i sin helhet via nedanstående länk.