Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägskylt hastighet åttio
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om ny hastighet på väg 68 för att öka säkerheten

Under 2019 kommer Trafikverket att skylta om hastighetsgränser på vägsträckor i hela landet. I Gävleborg sänks hastigheten från 90 km/tim till 80 km/tim på väg 68 mellan Dalarnas länsgräns och E16, trafikplats 187 Tegelbruket.

Alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns saknar mitträcken och har mycket trafik. Dessa vägar kommer Trafikverket att skylta om i början av november. Hastighetsgränserna anpassas i hela Sverige. Längst upp i norr sänks hastigheten på cirka 20 mil väg, i västra Sverige sänks den på cirka 25 mil väg och i södra Sverige 16 mil.

– Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken, säger Anne-Karin Grönvold Andersson, strategisk planerare på Trafikverket. Om alla tar sitt ansvar och håller hastigheten kan vi rädda minst hundra liv varje år. Och dessutom: när vi lättar på gasen sparar vi på bränslet och minskar utsläppen.

Trafikverkets underhåll påverkas inte av en förändrad hastighetsgräns. Underhållet styrs av trafikmängden på vägen.

Regionala dialoger och samverkan runtom i landet

Under våren 2019 inledde Trafikverket processen med regionala dialoger tillsammans med kommuner, regionala planupprättare och andra samhällsaktörer. Därefter skickade respektive region ut sina föreslagna vägsträckor på remiss. Alla remissvar har kommit in och vi har gått igenom dem. Trafikverket har skriftligen bemött remissinstansernas synpunkter. Den 28 oktober beslutade Trafikverket om vilka vägsträckor som ska få anpassade hastighetsgränser. De nya föreskrifterna träder ikraft mellan den 4–6 november och då börjar vi att skylta om samtliga beslutade vägsträckor i landet.