Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ändrade hastighetsgränser räddar liv

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Hastighetsöversynen pågår över hela landet, och är en del av nollvisionen – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

Under 2019 justerade Trafikverket hastigheten på en sträcka på väg 68 i Gävleborg. I år fortsätter arbetet och ytterligare två vägsträckor ska enligt förslaget få en maxgräns på 80 km/tim istället för 90 km/tim.

Genom en anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning kan vi rädda ungefär sju liv per år. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Vid en kollision i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Med lägre hastigheter förbättras även miljön då både buller och partikelhalter minskar vid lägre hastighet.

Hastighetsförändringar i Gävleborg 2020

Väg 50 Alfta–Söderhamn
Från Dalarnas länsgräns till E4 och väg 642, cirkulationsplats Söderhamn Södra
Sänkning från 90 till 80 km/tim

E4 Kongberget–Gnarp
Från 2,3 km söder om väg 761 Vattrång till 650 meter norr om väg 766, 792 Åckne
Sänkning från 90 till 80 km/tim

Förslaget till ändrade hastigheter skickas nu ut till kommuner, Regionen, Polisen samt andra aktörer. Remisstiden sträcker sig till mitten av september. Trafikverkets generaldirektör tar beslut i november om ändrade hastigheter. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av december.

Mötesfri väg planeras i Gävleborg

Sänkningen vid E4 Kongberget-Gnarp är tillfällig i väntan på planerad ombyggnad till mötesfri väg. Vägen ska vara säker fram till dess den blir mötesfri och hastigheten kan höjas. Läs mer om arbetet med vägplan för ny E4 mellan Kongberget-Gnarp.