Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är översynen av markanvändningen intill Visby flygplats klar

Nya bestämmelser för buller öppnar möjlighet att bygga bostäder närmare flygplatsen än vad tidigare planeringsunderlag visat. Från och med 1 juni 2015 gäller en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.

Trafikverket förtydligar i riksintressepreciseringen av flygplatsen vilka områden som påverkas av flygplatsen. Det kan vara områden inom vilka höga objekt kan utgöra en fara för startande och landande flygplan men också var stadsutveckling är möjlig med hänsyn till hur buller från flyget påverkar områdena intill flygplatsen.

Markanspråket vid flygplatsen har modifierats något i söder och man har lagt till en bit för att skydda vägen som leder fram till flygplatsen. För buller blir det som nämnts i huvudsak mer generöst.

Översynen visar också att flygplatsen kan klara en ökning av flygtrafiken om till exempel upphandlingen av färjetrafiken skulle förändras från dagens villkor.

Främst är det planerare i kommuner och länsstyrelse, Boverket, övriga myndigheter samt intresserad allmänhet som kommer ha nytta av riksintressepreciseringen av flygplatsen.